Voorrang bij sociale huurwoning voor onderwijzers en zorgpersoneel

AMSTELVEEN – Zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs krijgen in Amstelveen voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Daar heeft het college van B en W dinsdag mee ingestemd. “Ingezetenen van Amstelveen krijgen daarbij voorrang, maar ook kandidaten van buiten de gemeente komen in aanmerking”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

De druk op de Amstelveense woningmarkt is in alle segmenten hoog. Hierdoor is het moeilijk aan een sociale huurwoning te komen. Dit geldt ook voor degenen die graag in Amstelveen willen blijven of komen werken in de zorg of het primair onderwijs. “Voor Amstelveen is het belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn in de zorg en het primair onderwijs”, zegt Ellermeijer. “Om te voorkomen dat er grotere tekorten ontstaan willen we deze medewerkers met een huisvestigingsprobleem voorrang geven op een sociale huurwoning.”

Twintig woningen
De gemeente heeft met woningcorporatie Eigen Haard afgesproken dat in 2021 twintig woningen direct worden toegewezen aan medewerkers in de zorg en het primair onderwijs. Ook in 2022 wordt een nog nader te bepalen aantal woningen hiervoor gereserveerd. Na twee jaar wordt de regeling geëvalueerd. De regeling geldt niet voor medewerkers uit het voorgezet onderwijs omdat deze groep zich kenmerkt door een andere vraag op de woningmarkt.

Andere vitale beroepen
Omdat er jaarlijks twintig woningen beschikbaar zijn wordt nu gekozen voor zorg- en primair onderwijs. Als het een succes is kan de regeling worden uitgebreid naar andere vitale beroepen zoals politie en brandweer.

Criteria
Om in aanmerking te komen geldt een aantal criteria. Kandidaten werken bijvoorbeeld minimaal 24 uur per week en hebben een aanstelling van tenminste een jaar. Daarnaast staan ze ingeschreven bij Woningnet. Een overzicht van alle criteria en informatie over aanmelding vindt je hier. Geïnteresseerden die aan de criteria voldoen kunnen zich aanmelden via maatwerkwonen@amstelveen.nl

Woonagenda
Deze zogeheten Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2021 vloeit voort uit de Woonagenda 2020-2023 waarin het woonbeleid van de gemeente is uitgestippeld. Onlangs verruimde de gemeente al de startersregeling zodat zorg- en onderwijsmedewerkers ook makkelijker een huis kunnen kopen.