Werkzaamheden aan Bosrandbrug

AALSMEER – Momenteel wordt er gewerkt aan de Bosrandbrug tussen Aalsmeer en Schiphol-Oost. In de periode van maandag 26 oktober tot en met maandag 30 november 2020 werkt Engie Infra & Mobility in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de Bosrandbrug om deze aan te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard.

Gedurende deze werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking voor het verkeer. Tot en met maandag 30 november 2020 is de snelheid beperkt tot 50 km per uur en op woensdag 18 november en donderdag 19 november 2020 is er tussen 20.00 en 05.00 uur geen doorgang mogelijk. Er geldt dan een omleiding via de N201. Rekent u daarbij op 9 minuten extra reistijd.

De provincie Noord-Holland wil het vervoer over water stimuleren. Dit leidt tot een betere doorstroming van zowel de scheepsvaart als het verkeer op de weg. Daarom heeft de provincie een centrale bediening voor bruggen en sluizen gemaakt in Weg- & Waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard. In dit gebouw kunnen medewerkers bruggen en sluizen in Noord-Holland vanuit één centrale plek bedienen.

Indien u vragen heeft over de geplande werkzaamheden kunt u terecht bij het Servicepunt Wegen en Vaarwegen. Op werkdagen bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0200600. U kunt ook een e-mail sturen naar servicepunt@noord-holland.nl.