Wethouder Floor Gordon: “Het vernieuwen van riolering en energietransitie biedt kansen om klimaatadaptatie waar te maken”

AMSTELVEEN – Bij vervanging en verbetering van de riolering moet meer dan ooit rekening worden gehouden met klimaatadaptatie, de energietransitie en circulaire economie. Dat staat in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan dat het college van B en W heeft opgesteld

De druk op de ondergrond wordt steeds groter. Er zijn maatregelen nodig voor het veranderende klimaat. Het wordt steeds natter, droger en heter en daar moet Amstelveen zich op voorbereiden. De gemeente neemt maatregelen om regenwater en rioolwater te scheiden om overtollig water beheerst te laten wegstromen naar bermen, sloten of speelweiden. Daarnaast gebruikt de gemeente bestrating die meer water doorlaat en stimuleert zij groene daken.

“Overheden, bedrijven en inwoners hebben we hard nodig”
Wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid, Waterbeheer): “Meer dan ooit is het belangrijk om onze ambities in samenhang te bekijken. Zo biedt bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering, maar ook de energietransitie, kansen om onze ambities op het gebied van klimaatadaptatie waar te maken. Dit is nodig om de stad in te richten op extreme buien, de sponswerking van de bodem te vergroten en te zorgen voor een goede waterbeheersing. Eerst water vasthouden waar dat kan, dan water bergen voor opvang of hergebruik en tot slot afvoeren waar dat niet anders kan is het devies. We doen dat niet alleen, we hebben daar verschillende overheden, maar ook bedrijven en inwoners hard voor nodig.”

Naast het GRP ontwikkelde de gemeente ook een actieplan voor klimaatadaptatie. Beide plannen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, naar verwachting op 16 december.

Rioolheffing blijft gelijk
De gemeente investeert de komende 6 jaar 23,7 miljoen euro in de riolering, waaronder 2,2 miljoen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Door effectief en efficiënt te werken gaan, ondanks alle maatregelen die onder meer nodig zijn voor klimaatadaptatie, de komende jaren de kosten voor riolering voor inwoners niet omhoog.

Inwoners en bedrijven stimuleren
Het GRP gaat voor een gezonde, duurzame en leefbare stad. De gemeente vraagt ook inwoners en bedrijven om een steentje bij te dragen. Daar zijn verschillende voorbeelden van. Zo kan gebruik worden gemaakt van subsidie voor groene daken en adviseert de gemeente over afkoppeling van regenpijpen van de gemeentelijke riolering. Recent heeft de gemeente een eerste proef gedaan met het ophalen van tuintegels om ruimte te maken voor meer groen in de tuinen. Zo kan het regenwater beter weglopen en in de grond zakken en blijft het rondom het huis koeler bij extreme hitte.