Elektronische patiëntendossiers maken samenwerking Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC eenvoudiger

AMSTELLAND – Ziekenhuis Amstelland is een samenwerking aangegaan met Amsterdam UMC voor het gebruik van hun elektronisch patiëntendossier (EPD) van Epic. Al langer had Ziekenhuis Amstelland de wens om het EPD en daarmee hun ICT toekomstbestendig in te richten. Door deze samenwerking is dit nu versneld mogelijk. Er wordt een speciaal projectteam ingericht om dit mogelijk te maken.

Beide ziekenhuizen werken straks met hetzelfde patiëntendossier-systeem, waardoor de uitwisseling van dossiers eenvoudiger is. De dossiers van gezamenlijke patiënten blijven strikt gescheiden. Nog steeds zal een patiënt, net zoals voorheen, voor een behandeling of onderzoek in Amsterdam UMC, of andersom, toestemming moeten geven dat artsen inzage hebben in hun dossier.

Stappen vooruit
Esther Agterdenbos, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland: “De onderlinge samenwerking die er al is met Amsterdam UMC op het gebied van zorgherschikking kan nu in de overdracht van patiënten informatie beter ondersteund worden. En doordat Amsterdam UMC ook een innovatieve werkplek-structuur gaat leveren zetten we, als kleinschaliger regioziekenhuis, op ICT gebied flinke stappen vooruit. Daar ben ik zeer enthousiast over.”

“In de zorg worden ICT uitdagingen groter en steeds meer investeringen zullen nodig zijn. Denk onder andere aan ICT-ondersteuning bij zorg thuis, gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en artificial intelligence.”

Gezamenlijk project
“Dit initiatief is precies in lijn met de gewenste rol van de umc’s in de regio”, zegt Frida van den Maagdenberg van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC. “De minister van VWS en de umc’s hebben vorig jaar afgesproken dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor samenwerking in de regio én dat we bijdragen aan goede gegevensuitwisseling met andere zorginstellingen. Het is bovendien het zoveelste mooie gezamenlijke project met Ziekenhuis Amstelland.”

Voor de medewerkers in Ziekenhuis Amstelland gaat deze overstap veel betekenen in hun dagelijks werk. Een ander systeem betekent een nieuwe manier van werken. De medisch specialisten zijn dan ook nauw betrokken geweest bij het aangaan van deze samenwerking.

Voordeel
Wik Ten Holt, cardioloog en één van de betrokken medisch specialisten: “Het grote voordeel dat beide ziekenhuizen gebruik maken van Epic is dat informatie altijd op het juiste moment beschikbaar is, zodat artsen een compleet beeld hebben van de patiënten die zij gezamenlijk behandelen. Bovendien zullen het onderhoud van- en vernieuwingen in het EPD-systeem door Amsterdam UMC worden gedaan. Wij liften dus mee op innovaties die daar al voor alle specialismen worden geïmplementeerd. We hebben natuurlijk ook een stem in de inzet van toekomstige wijzigingen, zodat voor Ziekenhuis Amstelland specifieke applicaties ook doorgang kunnen vinden.”