Tijdelijke huisvesting op Kalkbranderij-Bovenkerkerhoek? “Tiny Houses zijn kansen voor starters”

AMSTELVEEN – AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerhoek. Met het indienen van deze motie daarover vragen AVA-D66-VVD en BBA het college een quick-scan uit te voeren op dat terrein. Dit idee kwam op, omdat het zgn. Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP), die locatie als reserve voor de lange termijn bestempelt. Daar zijn dus voorlopig geen definitieve plannen voor.

In de gemeenteraad van 12 februari j.l. diende AVA, D66 en VVD de motie “Ontheffing vergunning grondexploitaties t.b.v. tijdelijke woonbestemming Tiny Houses”, in om voor starters en senioren, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijke huisvesting mogelijk te maken.

Met de nieuwe motie, in te brengen in de raadsvergadering van a.s. woensdag, roepen genoemde partijen, het college op hier uitvoering aan te geven.

Tiny Houses  zijn  klein volwaardige woningen van maximaal 50 m2. Deze staan op een (tijdelijke), fundering of op wielen. Er is ook een stapelbare container variant, om zo meer woonunits te