Keizer Karel College organiseert kerstacties voor goede doelen

AMSTELVEEN – In de weken van 10 en 17 december houdt het Keizer Karel College een inzamelingsactie voor de voedselbank Amstelveen. Zij geven hiermee gehoor aan de oproep die het Baarnsch Lyceum deed aan alle UNESCO-scholen om mee te doen aan een landelijke actie voor de voedselbank. Het KKC heeft zelf ook acties opgezet voor het Rode Kruis en het Nationale Ouderenfonds.

De tweede en derde klassen maken mooi versierde pakketten met luxe producten als bonbons, blikjes zalm etc. De bovenbouwklassen zamelen lang houdbare producten in. De actie wordt georganiseerd door de actieve UNESCO-leerlingencommissie.
Daarnaast heeft de jongerencommissie een ‘candy cane’ actie op touw gezet waarbij leerlingen voor een vriend of geliefde een persoonlijke candy cane kunnen bestellen. De opbrengst hiervan gaat naar het Rode Kruis.
Ook organiseert de jongerencommissie een kaartenactie voor het Nationale Ouderenfonds. Samen zorgen ze er voor dat zoveel mogelijk ouderen een lichtpuntje ontvangen in de vorm van een kerstkaart.