Vrijdagmarkt vindt doorgang met alleen etenswaren

AMSTELVEEN – De weekmarkt gaat morgen (vrijdag) door. Warenmarkten mogen doorgaan als aan strenge voorwaarden wordt voldaan. In de recente kabinetsmaatregelen die tot 19 januari gelden is afgesproken om non-food kramen te weren om mogelijke drukte tegen te gaan.

 Weekmarkten worden gezien als een open lucht supermarkt die voorziet in eerste levensbehoeften van inwoners en bijdraagt aan de vermindering van druk op en drukte in de gewone supermarkten. De gemeente doet een dringend beroep op bezoekers en ondernemers om zich aan de voorschriften te houden voor een veilige markt. Ook verzoekt de gemeente aan bezoekers om een mondkapje te dragen.

Om nog meer ruimte op de markt te creëren, worden alleen warenkramen toegestaan die eerste levensbehoeften (etenswaren) verkopen. Ook gelden wederom duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers. Dit “corona-protocol” is conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De marktmeester en handhavers van de gemeente zien toe op naleving van deze regels. Bij niet voldoende afstand of groepsvorming vindt handhaving plaats en indien nodig sluiting.

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “Afgelopen weken is de vrijdagmarkt goed verlopen en werd het Corona-protocol goed nageleeft. Door non-food te weren wordt nog meer ruimte gecreëerd voor de spreiding van kramen. Daarmee kan de markt ook veilig blijven met meer bezoekers. Wij realiseren ons dat dit voor sommige marktkooplui een tegenvaller is. Maar de veiligheid van bezoekers en ondernemers staat voorop.” Iedereen wordt dan ook verzocht een mondkapje te dragen.