Aantal bijstandsuitkeringen in Amstelveen gestegen

Tijdens het eerste halfjaar van 2020 is het aantal bijstandsuitkeringen in Amstelveen toegenomen met bijna vier procent. In buurgemeenten Uithoorn (9,26%) en Aalsmeer (8,57%) was een grotere stijging zichtbaar.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Economisch Welzijn, op basis van cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Landelijk gezien nam het aantal uitkeringen tussen januari en oktober 2020 met 2,6 procent toe. Omdat gemeentelijke cijfers vaak achterlopen op de landelijke data, is voor dat onderzoek het eerste halfjaar (januari t/m juni 2020) gebruikt en vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Per duizend inwoners (dat gebruikt is als richtlijn) werden in juni 2020 in Amstelveen 13,2 uitkeringen verstrekt. Ouder-Amstel telde er iets meer (13,7), Uithoorn (11,8) en Aalsmeer (7,6) juist minder. Een jaar daarvoor, in juni 2019, waren er nog 12,7 uitkeringen in Amstelveen. Dit komt neer op een stijging van 3,94 procent.

Door de eerste lockdown is het aantal uitkeringen toegenomen, al viel er daarna ook een daling te noteren. Data uit begin 2021 moet aantonen of de tweede lockdown een significant effect heeft gehad op de bijstandsuitkeringen.