Bestuursleden Henk Bleekemolen en Hans Steenvoorden zwaaien af

Tijdens een vergadering van het bestuur van RTVA werd vorige week afscheid genomen van Henk Bleekemolen en Hans Steenvoorden, die per 1 januari hun bestuurslidmaatschap beëindigden.

Zij traden in 2017 tegelijk aan in het RTVA bestuur, als leden van de toenmalige Steungroep RTVA. Die bestond uit mensen afkomstig uit verschillende sectoren van de samenleving: zoals zorg, sport, cultuur, bedrijfsleven en uit bewonersorganisaties, waarvan Steenvoorden (Stadsdorp Elsrijk) en Bleekemolen (Wijkkoepel Groenelaan) de representanten waren.

Bleekemolen was vanaf medio 2017 voorzitter, maar droeg deze functie, wegens verhuizing naar de kop van Noord Holland, op begin 2020 over aan Roel Smit. Hij bedankte Henk en de helaas verhinderde Hans ‘voor hun inzet en volharding in niet altijd makkelijke tijden voor RTVA’. “En voor de waardevolle bijdrage die zij aan het werk en de continuïteit van onze publieke omroep hebben geleverd.”