Bosplan Amsterdamse Bos aangepast

De colleges van B en W van Amstelveen en Amsterdam hebben op 12 januari besloten de reacties op de inspraakversie van het Bosplan Amsterdamse Bos en de beantwoording...

De colleges van B en W van Amstelveen en Amsterdam hebben op 12 januari besloten de reacties op de inspraakversie van het Bosplan Amsterdamse Bos en de beantwoording er van samen met het gewijzigde Bosplan aan te gaan bieden aan hun gemeenteraden. Ook twee petities telden mee als inspraakreactie. Het Bosplan benoemt richtingen en acties in de uitvoeringsagenda om het Bos toekomstbestendig te maken. Zoals investeren in achterstallig onderhoud, verbeterde entrees, betere bereikbaarheid van het Bos en aanpassingen rond het hondenbeleid. 

Op de inspraakversie van het ‘Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030’ zijn 557 inspraakreacties gekomen waarvan een deel aanleiding gaf voor aanpassing en verbetering van het Bosplan. Vooral de gehanteerde zonering in activiteiten, rust en natuur, die het Bos sinds jaar en dag gebruikt voor beheer en onderhoud en als leidraad voor het plannen van faciliteiten en activiteiten, leidde tot onrust én twee petities.

In gezamenlijkheid opgesteld
Het Amsterdamse Bos ligt voor het grootste deel op Amstelveens grondgebied, maar Amsterdam bepaalde als grondeigenaar de visie over de toekomst van het Bos. Dit was steeds lastiger uit te leggen aan de inwoners van Amstelveen. Om deze reden hebben beide gemeenten het Bosplan in gezamenlijkheid opgesteld, hoewel het in formele zin primair een plan van de eigenaar en financier van het Bos, de gemeente Amsterdam, is. Amstelveen waardeert het dat Amsterdam deze gelegenheid bood. Beide gemeenten hechten grote waarde aan het Bos en willen een Bos dat klaar is voor toekomstige vraagstukken op het gebied van natuur en klimaat en waar het onderhoud op orde is. Een Bos dat plek biedt aan natuur en recreatie. Maar ook een Bos dat goed bereikbaar is, de toenemende (stedelijke) druk aan kan en waar de verschillende soorten gebruikers en bezoekers naast elkaar kunnen recreëren.

Lees ook: Drukte in het Amsterdamse Bos: “We realiseren ons nu nog meer hoe belangrijk groen is” 

Belangrijke punten Bosplan
Wethouder Gordon (wijkbeheer en groen): “Belangrijke punten uit het Bosplan zijn voor Amstelveen de toekomstige samenwerking en daarmee samenhangende besluitvorming over thema’s in het Bos, het wegwerken van achterstallig onderhoud door Amsterdam, het toegankelijk houden voor lokale recreanten en voorkomen van bijvoorbeeld parkeerdruk en -overlast in nabij gelegen Amstelveense woonwijken. Ook een nieuwe functie geven aan kleinschalige locaties zoals bijvoorbeeld de Radartoren staat op de agenda. Daarover stellen we de raad voor in gesprek te gaan met Amsterdam. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen welkom is en blijft in het bos mét of zonder honden.”

Tot slot verkent Amstelveen met Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland de mogelijkheden voor en effecten van het baggeren van de Amstelveense Poel, die ook eigendom is van Amsterdam.

Zonering beter toegelicht
Voornaamste aanpassingen in het Bosplan zijn gedaan rond het hondenbeleid. Eventuele voorgestelde wijzigingen in het losloop- of aanlijnbeleid, bijvoorbeeld voor het versterken van ecologische verbindingen, worden eerst besproken met hondeneigenaren en -uitlaatcentrales. Kaarten en teksten van de verschillende zoneringen uit de inspraakversie zijn ook verbeterd. Daarnaast blijkt uit de inspraakreacties dat de huisregels van het Amsterdamse Bos niet bij iedereen bekend zijn. Daar onderneemt de bosorganisatie actie op.