Rotondes Amstelveenlijn aangepast voor verkeersveiligheid

De gemeente Amstelveen voert extra aanpassingen door rond de nieuwe rotondes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan die vanwege de Amstelveenlijn zijn aangelegd. “Het zijn ingrepen voor een verdere verbetering van de verkeersveiligheid”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

De gemeente heeft direct na oplevering van de rotondes al een aantal uitvoerbare maatregelen getroffen. Zo zijn er stopborden aangebracht en is de belijning aangepast. Ook waren er over de verkeerssituaties diverse meldingen binnengekomen van omwonenden en weggebruikers. De veiligheid van de rotondes zijn vervolgens nader onderzocht op verdergaande maatregelen.

“We nemen de zorgen van inwoners uiterst serieus”, vervolgt Ellermeijer. De eerste aanpassingen, zoals het omzetten van het fietspad naar eenrichtingsverkeer bij Kronenburg en Zonnestein, zijn al gereed. Dit is voor automobilisten overzichtelijker. Om de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen, komen er op de opritten naar de rotondes extra drempels en worden de voetgangersoversteken verhoogd.

Op termijn wil de gemeente nog meer aanpassen. Zo is het de bedoeling de glazen beplating rond de tunnelbakken te vervangen door spijlenhekwerken. Dan hebben weggebruikers minder last van eventueel beslagen glas of regendruppels, die het zicht op het langzaam verkeer wegnemen. Als laatste worden de middeneilanden ingericht met groen zodat automobilisten niet meer direct de andere kant van de rotonde kunnen zien en hierdoor onbewust hun snelheid aanpassen.