Winkelcentrum Kostverlorenhof ontvangt subsidie Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en de ondernemers van het winkelcentrum Kostverlorenhof zijn het met elkaar eens. Streetbranding & Winkelstraat-management gaan de Bedrijven Investering Zone (BIZ) Kostverlorenhof versterken en laten zien hoe bijzonder dit winkelgebied is. De provincie Noord-Holland geeft €18.550 subsidie om in 2021 te starten met de geformuleerde ambities.

Een van deze ambities betreft het doorlopen van een streetbrandingsproces: het in beeld brengen van de unieke en onderscheidende merkbeleving van het winkelcentrum om vervolgens te starten met gerichte promotie. Samen met winkelstraatmanagers Janine Oudeman en Hinde Schmidt gaan de ondernemers van de BIZ Kostverlorenhof in 2021 starten met onder meer streetbranding. Goede streetbranding helpt om nieuwe klanten aan te trekken, bestaande relaties te versterken en de klantloyaliteit te vergroten.

De ondernemers van Kostverlorenhof hebben 4 jaar geleden de Bedrijven Investering Zone (BIZ) Kostverlorenhof opgericht. Ook de eigenaren van het winkelcentrum zijn verenigd in een BIZ en gezamenlijk gaan deze twee BIZzen de winkelstraatmanagers aansturen. Een winkelstraatmanager neemt taken van bestuursleden over, denk aan: events opzetten, nieuwsbrief verspreiden, vragen van ondernemers beantwoorden en treedt op als contact-persoon richting de gemeente namens alle ondernemers. Ter gelegenheid van de start van de winkelstraatmanagers is op de Facebookpagina van Winkelcentrum Kostverlorenhof een promotievideo geplaatst over de diversiteit van het winkelcentrum.

Subsidie, promotie- en marketingplan
De twee BIZzen van Kostverlorenhof hebben de laatste jaren, onder de bevlogen leiding van Atilla Meulenbelt (Subzero’s Gelato en voorzitter van de BIZ) laten zien hoe een BIZ een winkelgebied kan versterken. Mede dankzij de subsidie van de Provincie kan de BIZ versneld professionaliseren’ met winkelstraatmanagement en, binnenkort, dankzij de Streetbranding een goed onderbouwd promotie en marketingplan. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden door ondernemersverenigingen zoals een BIZ.

Samen investeren
Wethouder Gordon: “De ondernemers van Kostverlorenhof investeren, door samen te werken in een BIZ, tijd en geld in het verbeteren van hun winkelgebied. Samenwerken in een BIZ heeft diverse voordelen, bijvoorbeeld collectief en goedkoper diensten inkopen. Daarnaast profiteert iedereen mee van een aantrekkelijker, bekender en veiliger winkelgebied. De ondernemers van Kostverlorenhof feliciteer ik van harte met de toekenning van deze prachtige subsidie van de provincie en wens hen veel succes bij het realiseren van de ambities. Ik ben blij dat we hier als gemeente een concrete bijdrage aan hebben kunnen leveren en hoop dat we de komende jaren ook andere winkelgebieden kunnen ondersteunen in hun ambities.”

Een BIZ is een vorm van ondernemersvereniging waar alle ondernemers in het winkel-gebied financieel aan bijdragen. Bij een provinciale subsidie-aanvraag ondersteunt het ondernemersloket van EZ de BIZ bij de aanvraag en schrijft een aanbevelingsbrief. Voor informatie over een BIZ, gemeentelijke of provinciale subsidies kunt u een mail sturen naar het ondernemersloket@amstelveen.nl, de accountmanagers bedrijven van de gemeente helpen u dan verder.