Afvalinzameling in de knel door het weer

Door het extreme weer heeft de afvalinzameling in Amstelveen vertraging opgelopen. De gemeente probeert desondanks zoveel mogelijk afval op te halen en alle minicontainers en ondergrondse containers te legen.

De gemeente bekijkt dagelijks alternatieve mogelijkheden van inzameling, zoals het organiseren van inhaalacties. Deze zijn door het weer echter bemoeilijkt. De gemeente heeft daarom een aantal maatregelen ingesteld. De containers met papier in het buitengebied zullen vandaag geleegd worden. Dit zou eerst op maandag 8 februari gebeuren.

Inzameldag
Woensdag 17 februari staat er een inhaalactie voor het inzamelen van PMD op de planning. Deze zouden ook eerst op maandag 8 februari geleegd worden. Aan de inwoners waarvan de minicontainer niet is geleegd, vraagt de gemeente deze weer bij hun huis te zetten. Deze kunnen op de volgende afvalinzameldag weer op straat worden gezet.

Als de minicontainer vol is, kunnen inwoners gebruik maken van het ondergrondse papier en PMD containers in de buurt, bij winkelcentra of van de containers op het afvalbrengstation.