Amstelveen wil meer te zeggen hebben over Amsterdamse Bos

Het college van B&W komt na de zomer met voorstellen om de zeggenschap van de gemeente Amstelveen over het Amsterdamse Bos te vergroten. Een van de mogelijkheden is dat de gemeente (mede)eigenaar wordt van een deel van het Bos. Dit zei D66-wethouder Floor Gordon, die over het Amstelveense groen gaat, donderdagavond.

Op dit moment ligt het Amsterdamse Bos voor een groot deel op Amstelveens grondgebied, maar het is eigendom van de gemeente Amsterdam. Dat is eigenlijk een rare situatie, vindt ook het Amsterdamse gemeentebestuur, aldus wethouder Gordon. Grote problemen lijkt dat vooralsnog niet op te leveren. Volgens Gordon krijgt Amstelveen van Amsterdam nu veel inspraak in de plannen voor de ontwikkeling van het Bos de komende tien jaar, maar formeel is er geen zeggenschap geregeld.

‘Bosplan 2020-2030’
“Een volgend Amsterdams college van burgemeester en wethouders kan er dus heel anders over denken”, zegt Gordon. In de raadscommissie voor Ruimte, Wonen en Natuur werd donderdag gesproken over het ‘Bosplan 2020-2030’. Uit de vele honderden inspraakreactie en de betrokkenheid van gemeenteraadsleden zei de wethouder af te leiden dat Amstelveners enorm betrokken zijn bij ‘hun’ Bos.

Misschien moet dat Bos ook nog wel groter worden. Volgens D66-raadslid Edwin van der Waal kunnen de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer het beste met elkaar overleggen of er mogelijkheden zijn het Amsterdamse Bos te vergroten. Om dat te bereiken, overweegt Van der Waal een motie in te dienen in de raadsvergadering van 17 februari. Dan komt het plan voor het Bos opnieuw aan de orde.