bbA steunt bezwaren van bewoners Oude Dorp: “Gemeente schaadt het vertrouwen”

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) steunt de noodoproep van bewoners van het Oude Dorp aan het gemeentebestuur en leden van de gemeenteraad. Er loopt een bezwaarprocedure tegen de ‘disproportionele maatregelen’ van het Verkeersbesluit die volgens bewoners leiden tot ‘een verslechtering van de bereikbaarheid en leefbaarheid’.

De gemeente is al gestart met de herinrichting in het Oude Dorp, volgens bbA ‘geheel tegen de afspraken met wethouder Rob Ellermeijer in’. Ook vindt de partij dat “de gemeente het vertrouwen van de bewoners schaadt. Temeer omdat de bewoners meerdere variaties voor oplossingen hebben aangedragen. Hier is echter niets mee gedaan.” Nu de werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl er nog een bezwaarprocedure loopt over de richtlijnen en het parkeren, vrezen bewoners dat er geen weg meer terug is. “Daarmee is volgens hen de bezwaarprocedure slechts een façade, een show die wordt opgevoerd om de burgers klein te houden.”

Onrust en afgunst
Ook menen de bewoners, zo vervolgt bbA in hun uitgebreide verklaring, dat de wethouder ‘zaken uitvoert die nog besloten moeten worden en dat hij gedane mondelinge en schriftelijke toezeggingen niet nakomt, zoals die over het parkeren’. Dit heeft tot onrust en afgunst geleid. “Daarbij gaat met de vernieuwde inrichting zonder stoepranden de veiligheid alleen maar achteruit. Tevens zijn de rijbanen voor autoverkeer nog verder versmald. Dit duidt er op dat, ondanks de bezwaarprocedure, de wethouder al uitgaat van de afsluiting van de beide straten.”

Een gesprek met burgemeester Tjapko Poppens leverde niets op en zou zijn ervaren als ‘zeer teleurstellend’. “De lijst van klachten is aanzienlijk en uit alles blijkt dat de bewoners het vertrouwen in de verantwoordelijk VVD-wethouder verloren hebben. Zo zou de wethouder hebben toegezegd de uitvoering te staken zo lang de bezwaarprocedure tegen het verkeersplan nog loopt. Die toezegging is niet nagekomen, want de werkzaamheden gaan gewoon door, er verdwijnen nog meer parkeerplaatsen en de herbestrating van de enkele rijrichting vordert gestaag.”

‘Niet meer teruggedraaid’
De Dorpsstraat en de Stationsstraat worden nu opnieuw bestraat met afsluiting en het verdwijnen van vele parkeerplaatsen, terwijl hier vanwege de bezwaarprocedure nog geen definitieve beslissing over zou zijn genomen. “De bewoners vrezen dat er nu een voor hen gunstige beslissing in de bezwaarprocedure niet meer mogelijk is. Het gedane werk aan de inrichting zal niet meer worden teruggedraaid. En al het werk dat de bewoners hebben geïnvesteerd om te komen tot een mooi alternatief plan dat wel rekening houdt met alle belangen van de winkeliers, horeca, burgers en doelstellingen van de gemeente op een proportionele manier dan is verloren, vinden de bewoners.”

Lange lijst bewoners
Burgerbelangen Amstelveen is in het bezit van een lange lijst van bewoners en winkeliers die de bezwaren tegen de herinrichting delen en diverse stukken waaruit zou blijken dat de betrokken partijen ‘niet of onvoldoende zijn gehoord, dan wel gepasseerd’. “Mede daardoor is het gevoel gaan overheersen dat over de hoofden en ruggen van betrokkenen het plan van de gemeente hoe dan ook wordt doorgedrukt. Het plan voor het Oude Dorp lag al op voorhand vast. Niets heeft de wil van de wethouder doen veranderen.” De partij concludeert dat het vertrouwen in de gemeente en de wethouder is verdwenen. “De bewoners zijn niet gehoord of gezien, ondanks dat zij op allerlei manieren hun flexibiliteit en bereidheid tot compromissen hebben getoond. De wethouder faalt op het punt van verbinden, het bij elkaar brengen van partijen en het oog hebben voor alternatieve en creatieve oplossingen.”