D66 wil meer natuur & recreatiemogelijkheden

D66 wil het groene karakter van Amstelveen versterken. Hiermee wil de fractie bijdragen aan meer gezondheid in Amstelveense wijken, het welzijn van Amstelveners vergroten én de druk op recreatieve natuurgebieden verlagen. Een voorstel dat D66 hierover indiende, is op 17 februari door de gemeenteraad aangenomen.

In dit Bosplan staat de toekomst van de Amsterdamse Bos uitgewerkt. Het gaat onder andere in op hoe de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer wordt verbeterd, wat er wordt gedaan aan de bescherming van natuur en hoe het bos wordt benut voor kleinschalige ontwikkelingen, natuureducatie en sport. Hiermee willen Amsterdam en Amstelveen, ondanks de toenemende vrijetijdsbesteding in het bos, het unieke karakter van het Bos behouden en tegelijkertijd ruimte blijven bieden voor iedereen.

D66: Creatieve oplossingen nodig
D66 Amstelveen is enthousiast over het Bosplan, aldus Edwin van der Waal, gemeenteraadslid D66. Maar de fractie ziet ook grote uitdagingen en opgaven in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld de druk op ruimte, rust, én natuur door de steeds grotere toename van het aantal bezoekers van het Bos. Van der Waal: “Het Bos ontwikkelt zich steeds meer van een buitengebied naar een centraal stadsbos. Er komen jaarlijks zo’n 6 miljoen bezoekers in het Amsterdamse Bos. Dit laat natuurlijk goed zien hoe geliefd ons prachtige bos is. Maar te veel drukte heeft een nadelig effect op de natuur. Wat D66 betreft moeten er snel creatieve oplossingen komen om de recreatiedruk op onze natuur op te vangen.”

Meer natuur en recreatiemogelijkheden
D66 wil dat er een onderzoek komt naar manieren om natuur- en recreatie mogelijkheden in en rondom Amstelveen verder uit te breiden. De democraten willen eerst dat er gekeken wordt naar opties aan de randen van het Amsterdamse Bos. Daarna moeten ook andere gebieden onder de loep worden genomen.

Waarbij we de gemeenten uit de regio Amstelland-Meerlanden willen betrekken bij de totstandkoming van een gezamenlijke verkenning om meer aaneengesloten natuur- en recreatiegebieden te creëren in de buurt van woongebieden. Van der Waal: “Hiermee willen we het groene karakter van Amstelveen een stevige boost geven. Zodat we Amstelveense wijken groener en de leefomgeving gezonder maken én ervoor zorgen dat de recreatieve druk op natuurgebieden, zoals het Amsterdamse Bos, wordt verlaagd”. De D66’er heeft namens zijn fractie en Lijst Höcker een motie uitgewerkt waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om dit onderzoek uit te voeren. De motie is met brede steun door de gemeenteraad aangenomen.