D66 wil oplossing voor wachtlijsten bij taalscholen

D66 Amstelveen trekt aan de bel over het taalonderwijs in Amstelveen – de partij wil oplossingen zien voor de oplopende wachtlijsten van de taalscholen in Amstelveen. De partij wil ook kijken naar een verbeterde instroom van nieuwkomers op reguliere scholen. 

Amstelveen heeft twee taalscholen voor nieuwkomers van 4 tot 12 jaar: Taalschool Amstelland en Amsteltaal. Op deze scholen volgen kinderen intensief taalonderwijs, zodat zij na maximaal een jaar de overstap kunnen maken naar het gewone basisonderwijs.

Per jaar stromen ongeveer 180 leerlingen van de taalscholen door naar reguliere scholen in Amstelveen. Op dit moment hebben de scholen te maken met wachtlijsten.  “Bij elkaar opgeteld wachten op dit moment ongeveer 14 kinderen op een plek in één van onze taalscholen. Deze kinderen zitten zonder onderwijs thuis en stromen vertraagd door naar het reguliere onderwijs”, aldus Simone Rossing, directeur van Amsteltaal.

Ontwikkeling
D66 wil dat alle kinderen die in Amstelveen wonen en intensief taalonderwijs nodig hebben, meteen naar school kunnen.  “Dit type onderwijs is te wezenlijk voor de verdere ontwikkeling van een kind. Zonder Nederlands te spreken kun je moeilijk nieuwe dingen leren en is het lastig om vriendjes en vriendinnetjes te maken.”, zegt Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66.   De partij wil  samen met het college van burgemeester  en wethouders, en de scholen tot een oplossing komen.

Toekomst
D66 heeft daarnaast ook vragen over het aannamebeleid van de basisscholen. De scholen hanteren het uitgangspunt dat kinderen normaal gesproken in hun eigen wijk naar school gaan. Alleen onder speciale omstandigheden wordt hier vanaf geweken. Bijvoorbeeld als scholen geen plek hebben of een school in een andere wijk beter past bij wat een kind nodig heeft.  Na afronding van de taalscholen worden kinderen meestal niet op een basisschool in hun eigen wijk geplaatst. Daardoor  is aanscherping van het aannamebeleid volgens D66 in de toekomst gewenst.