Doorgaand verkeer Oude Dorp geweerd, bewoners ‘voelen zich niet gehoord’

Het college van B en W heeft besloten dat het Oude Dorp wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en ondernemers krijgen een ontheffing, zodat zij door de Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat kunnen blijven rijden. Dit wordt geregeld met verzinkbare paaltjes. Veel bewoners en ondernemers van het Oude Dorp zijn niet blij met dit verzoek en voelen zich niet gehoord.

Algemeen belang
Het college is ervan overtuigd dat een verkeersluw gebied de leefbaarheid en veiligheid ten goede komt en in het algemeen belang is van het Oude Dorp en Amstelveen. “De Dorpsstraat tussen café Het Wapen en Museum Jan wordt geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat voetgangers en fietsers zich daar vrij kunnen bewegen”, aldus de Gemeente.

Een bewoner van het Oude Dorp is ‘geshockt van dit bericht’. “Dit is een understatement”, vertelt een bewoner tegen RTVA. Tegen de plannen liep dan ook een bezwaarprocedure, maar hier weidt de gemeente niet over uit.

Verzinkbare paaltjes
Het college kiest voor paaltjes omdat van afsluiten met verkeersborden te weinig effect wordt verwacht, zonder dat dit continue wordt gehandhaafd. In de huidige situatie blijkt dat bebording al vaak over het hoofd wordt gezien. Vrachtwagens rijden zich met regelmaat klem. Paaltjes genieten de voorkeur boven camera’s omdat verkeer dat geen bestemming heeft in het Oude Dorp door camera’s makkelijk de fout in kan gaan.

De locatie van de verzinkbare paal in de Stationsstraat wordt ten opzichte van de eerdere plannen verplaatst naar het oosten; het begin van de Stationsstraat. Hierover schrijft de gemeente: “Uit aanvullend onderzoek in de bezwaarprocedure blijkt dat dit verkeersveiliger is omdat auto’s daar makkelijker kunnen keren.”

Dat dit veiliger zou zijn, zijn ook de meeste bewoners het niet mee eens. “Het is in het Oude Dorp niet verkeersonveilig”, vertelt een bewoner. Een andere bewoner reageert op het besluit om een fietspad te laten eindigen op een parkeerplaats: “Sta je dan met je kinderen op de fiets, midden op een plek met zoekende, in- en uitdraaiende auto’s. Verkeer onveiliger kan je het ongeveer niet bedenken.”

Besluit blauwe zones en bromfietspad
Naar aanleiding van de bezwaren is besloten dat de blauwe zones in de Stationsstraat en de Dorpsstraat niet worden samengevoegd tot één blauwe zone. De huidige situatie verandert niet. Daarnaast komt er geen fiets/bromfietspad op het Zetveld aan de achterkant van de Dorpsstraat 63, zoals in het aanvankelijke besluit. Het woonerf blijft behouden. De vaste paal wordt op verzoek van de bewoners vervangen door een verzinkbare paal, maar hierover zegt een bewoner: “We willen helemaal geen paal, en hier zie je weer dat er niet naar de bewoners wordt geluisterd.”

De uitvoering van de verkeersmaatregelen staat los van de huidige werkzaamheden aan het verfraaien van de openbare ruimte. Dat vele bewoners van het Oude Dorp het er niet mee eens zijn, blijkt uit de inmiddels al vele boze, geschrokken reacties.

Wanneer de verkeersmaatregelen worden uitgevoerd is nog niet duidelijk.