Ellermeijer wil in Amstelveen twee lokale omroepen

Wethouder Rob Ellermeijer heeft namens het college van B en W een voorstel gedaan om naast RTVA ook een subsidie te verstrekken aan de nieuwe omroep AAN! De gemeenteraad stemt op 24 maart over dit voorstel. RTVA pleit nog steeds voor samenwerking tussen beide partijen. 

“Het medialandschap verandert, zo ook de manier waarop mensen nieuws consumeren, daarom is het belangrijk nieuwe initiatieven te stimuleren en een kans te geven”, verklaart Ellermeijer. “Het gaat erom dat Amstelveners goede en vernieuwende nieuwsvoorzieningen hebben, die bovendien nieuwe doelgroepen bereiken. Dat geldt voor de nieuwe initiatieven maar ook voor de gevestigde partijen.”

Zowel AAN! als RTVA gaf onlangs een presentatie over hun toekomstplannen. Beide partijen voldoen aan de criteria die aan een lokale omroep worden gesteld. Het enige verschil is dat alleen RTVA beschikt over een uitzendlicentie van het Commissariaat van de Media. RTVA pleit daarom ook nog steeds voor samenwerking. RTVA-voorzitter Roel Smit: “De kans is anders groot dat geen van deze partijen op termijn in staat zal blijven een ‘volwaardig aanbod’ te realiseren. Het doel van de gemeente om de lokale journalistiek te versterken, raakt dan steeds verder uit zicht. En daarmee dienen we dus niet het belang van de Amstelveense gemeenschap.”

‘Professionele backbone’
In de brief aan de raadsleden schrijft RTVA dat daarbij opnieuw is gebleken dat de continuïteit en een volwaardig programma op langere termijn slechts gegarandeerd kunnen worden als niet uitsluitend met vrijwilligers gewerkt hoeft te worden. Dat zou namelijk het geval moeten zijn als de gemeentelijke bijdrage beperkt blijft tot het wettelijk verplichte minimum van circa 5.000 euro per maand. Dat is nauwelijks voldoende om de vaste kosten te kunnen betalen.

Smit: “Een lokale omroep kan slechts kwaliteit leveren als een zekere professionele ‘backbone’ bestaat. Zo’n beperkte professionele staf maakt het mogelijk om naast de eigen taken, stagiairs en vrijwilligers te begeleiden en hen te helpen de juiste journalistieke keuzes te maken.” Om dit mogelijk te maken, heeft het RTVA-bestuur een begroting opgesteld, waarmee wordt gevraagd om een gemeentelijke bijdrage van 157.000 euro. “Deze begroting is, inclusief de betaling van de parttime vakmensen, beperkt tot de strikt noodzakelijke kosten.”

Het voorstel van Ellermeijer is dat beide partijen een subsidie krijgen van rond de 60.000 euro per jaar. Dat is conform het landelijke richtsnoerbedrag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat is vastgesteld op 1,39 euro per huishouden.