Gemeente Amstelveen noemt uitspraken in Zondag met Lubach onjuist

De uitzending van ‘Zondag met Lubach’ waarin de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) aan de kaak werd gesteld en vooral de kosten die de Gemeente Amstelveen hanteert, heeft voor de nodige onrust binnen het raadshuis gezorgd. Op vragen van RTV Amstelveen wilde het college alleen schriftelijk reageren. De conclusie is dat de berichtgeving van Zondag met Lubach niet juist is.

“Er werd gesteld dat de gemeente 1.600 tot 3.200 euro in rekening bracht voor een wob-verzoek door bewoners uit het Oude Dorp. Dit is niet juist. Er is niets in rekening gebracht. Het was een zeer omvangrijk verzoek.

De geschatte leges voor het totale verzoek bedroegen 1.600 euro aan printkosten (4.600 pagina’s), niet voor lakkosten. Waar het bedrag van 3.200 euro vandaan komt is de gemeente niet bekend. De gemeente is met de verzoekers in gesprek gegaan en om hen tegemoet te komen heeft de gemeente een lijst verstrekt met de stukken die beschikbaar zijn, zodat verzoekers gerichter documenten kunnen opvragen.

Verzoek aanpassen
Daarop hebben wob-verzoekers hun verzoek aangepast, waarna de geschatte leges rond de 80 euro uitkwamen. Op basis van de huidige legesverordening van de gemeente worden kosten voor wob-verzoeken boven de 80 euro aan de indieners van het verzoek in rekening gebracht. Verzoekers hebben nog niet aangegeven of ze bereid zijn de eventuele kosten te betalen en hun wob-verzoek door te zetten. Er is om die reden nog geen besluit genomen op hun wob-verzoek.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) mag bepaalde informatie niet openbaar gemaakt worden, hierbij valt te denken aan namen van bijvoorbeeld bewoners. Dit betekent dat bepaalde stukken uit de documenten weggelakt moeten worden.”

Beeld Zondag met Lubach | VPRO