GroenLinks opnieuw tegen woningbouwplannen: “Alle inwoners zijn het zat”

Het college hoeft woensdag 17 februari bij een stemming over het woningbouwvoorstel geen steun te verwachten van de fractie van GroenLinks. Die heeft al aangekondigd, net als de afgelopen drie jaar, tegen het voorstel te stemmen omdat er in hun optiek ‘wéér geen sociale woningbouw’ is.

De grootste oppositiepartij in Amstelveen begrijpt niet waarom het college blijft inzetten op doorstroming. “Toch zijn er, na jarenlang dit (bouwen voor middensegment zodat mensen uit de sociale woningen doorstromen, red.) beleid te voeren, geen cijfers die aantonen dat de doorstroming werkt. Sterker nog: de wachttijden worden steeds langer en elk jaar verdwijnen ruim 250 sociale woningen in Amstelveen uit de voorraad”, luidt hun reactie. Daar voegt raadslid Cheimaa Aouni aan toe: “Starters, jongeren en onze kinderen verlaten Amstelveen omdat ze hier geen woning kunnen vinden. De schaarse ontwikkelgronden in Amstelveen moeten worden ingezet voor het realiseren van betaalbare huurwoningen voor starters, jongeren, ouderen, doorstromers en alle mensen met een laag- en modaal inkomen.”

Eerder uitte ook Lennart de Looze in een uitzending van 1Amstelveen kritiek op het woningbouwbeleid. In de optiek van GroenLinks zijn er immers al voldoende ‘onbetaalbare’ woningen. Het voorstel waar woensdag over gestemd zal worden, gaat over de ontwikkeling van de Landtong. Hierbij is de gemeente eigenaar van de grond en zou volgens GroenLinks makkelijk kunnen worden ingezet op sociale woningbouw. Omdat dit volgens de partij niet gedaan wordt, is het beleid ‘niet langer houdbaar’. “Alle inwoners van Amstelveen zijn het zat”, vervolgt Aouni. “Ze begrijpen niet waarom hun kinderen van in de dertig nog in huis wonen en geen vooruitzicht hebben op een betaalbare woning; waarom de leerkrachten, politieagenten en mensen uit de zorg geen woning kunnen krijgen in Amstelveen.”