Keiharde botsing tussen SP en college in gemeenteraad

De twee leden tellende SP-fractie in de Amstelveense gemeenteraad is woensdagavond ongebruikelijk hard in aanvaring gekomen met het college van B en W. Tijdens een door SP-fractievoorzitter Patrick Adriaans aangevraagd ‘interpellatiedebat’ werden het college en de ambtenaren ervan beschuldigd vragen van de SP-fractie op een andere manier te behandelen dan die van andere politieke partijen. Volgens Adriaans zijn leden van zijn fractie ook geregeld geïntimideerd vanuit het gemeentehuis.

Een interpellatiedebat is ongewoon in de Amstelveense gemeenteraad, maar “het is belangrijk dat dit in de openbaarheid komt”, zei Adriaans. Hij zei zich te ergeren aan het feit dat technische vragen van SP-raadsleden aan ambtenaren niet simpel door die ambtenaren zelf worden beantwoord, maar dat ze “vrijwel altijd leiden tot een collegebrief”. De SP is een kritische volger van met name het sociale beleid van de gemeente en komt regelmatig met voorbeelden van burgers waarin volgens de partij van sociaal beleid geen sprake is. In het debat in de gemeenteraad riep de partij woensdagavond ook de burgemeester ter verantwoording en vroeg om bescherming van hem tegen “onheuse praktijken en intimidatiepogingen”.

Ergeren
Het debat werd vervolgens grotendeels een welles-nietes-spel. De meeste fracties vertelden geen enkel probleem te ondervinden bij het vragen van informatie aan ambtenaren en aan wethouders. Niemand was er verder bij geweest in de contacten tussen de SP en het raadhuis. Verschillende fracties zeiden zich overigens wel te ergeren aan het aantal vragen dat de SP stelt en aan de vaak zeer persoonlijke begeleiding van burgers door de SP. Volgens verschillende partijen zou de partij te ver gaan in die ombudsfunctie.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen) zei verbaasd te zijn over de kritiek van de SP en zei alle fracties op dezelfde manier te behandelen. “De fractie van de SP is echter de enige fractie die zoveel vragen stelt en zoveel stukken opvraagt. En de SP stelt ook regelmatig vragen die al beantwoord zijn.”

Ongefundeerde verdachtmakingen
Het weerwoord van de wethouder had verder een stevige toon: “Ik wil de SP vragen te stoppen met hun ongefundeerde aanvallen, overdrijvingen en feitenloze politiek. De SP lijkt soms zo van hun eigen wereldbeeld overtuigt dat feiten niet meer tot hen doordringen. We hebben voortdurend te maken met ongefundeerde verdachtmakingen. Bijvoorbeeld toen ze er in de pers schande van spraken dat we geen voorschot verlenen bij de bijstand. Dat doen we wel. Of toen ze er schande van spraken dat we een onderzoeksrapport over jeugdzorg achterhielden, een rapport dat we twee maanden eerder hadden verstuurd.” Ook concrete zaken rond burgers, die de SP aandraagt, zouden vol feitelijke onjuistheden zitten, aldus de wethouder.

Wethouder Frank Berkhout (Jeugd) meldde dat de bejegening van een ambtenaar door een lid van de SP-fractie heeft geleid tot een klacht van de ondernemingsraad op het raadhuis.

Hoe het interpellatiededat een vervolg krijgt, werd woensdagavond niet duidelijk. Vermoedelijk zullen de fractievoorzitters er in het zogeheten Presidium over doorpraten.