Oproep wethouder Raat om minder onderzoek te vragen wekt ergernis

Wethouder Herbert Raat (Financiën) heeft bij verschillende fracties in de gemeenteraad irritatie gewekt met een oproep aan de raadsleden om minder vaak “vrijblijvend’ te vragen om dure onderzoeken. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad woensdagavond noemde D66-raadslid Edwin van der Waal de oproep van de wethouder zelfs een “onzinverhaal”. Zulke harde kritiek vanuit een coalitiepartij is in de Amstelveense politieke verhoudingen ongebruikelijk.

De D66-er had in de raad een motie ingediend waarin hij vroeg om een onderzoek (quickscan) naar de mogelijkheden om het Amsterdamse Bos (waar het nu op sommige dagen enorm druk kan zijn) te vergroten. Deze motie werd door een meerderheid van de raad aangenomen, maar tijdens de behandeling werd Van der Waal geconfronteerd met de uitspraken van wethouder Raat. “Regeren is vooruitzien en zonder onderzoek kun je niet vooruitzien”, zei Van der Waal. “Dus ik vind het een onzinverhaal als wordt gezegd dat we te veel geld uitgeven aan onderzoek. Visies ontstaan doordat je studies aan het doen bent.”

Financieel inzicht 
Herbert Raat had de gemeenteraad (via de media en zijn eigen weblog) gevraagd om minder snel te vragen om een onderzoek. “Afgelopen november en december zijn er maar liefst negentien moties aangenomen tijdens drie raadsvergadering. Veertien keer werd er gevraagd om onderzoek”, aldus Raat. Dat is gemakkelijk opgeschreven, maar die onderzoeken zijn niet gratis, aldus de wethouder. “Daarom gaan we in 2021 aan de gemeenteraad financieel inzichtelijk maken wat de kosten zijn voordat zij beslissen.”

Uitsplitsing
Oppositiepartij GroenLinks bestrijdt de analyse van de wethouder ook en zei in schriftelijke vragen aan het college dat het beter kan letten op “de uit de hand gelopen communicatiekosten van het college zelf en de enorme bedragen die aan juridische bureaus worden uitgegeven, dan aan moties van de raad”. De vragen van raadslid Martin Kortekaas (GroenLinks) om een uitsplitsing te geven van alle kosten van opdrachten aan externe bureaus, juridische adviezen en communicatiekosten, werden deze week niet volledig beantwoord door B en W. “Het voert ons inziens te ver om dat in dit kader allemaal te laten onderzoeken”, kreeg Kortekaas drie keer als antwoord.