Raad stemt in met meer betaald parkeren in wijken

De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het invoeren van betaald parkeren met vergunning in delen van Keizer Karelpark Oost en West, Randwijck, een deel van Elsrijk, Kronenburg en het Oude Dorp. De parkeerdruk is in deze gebieden erg groot en dit zorg voor onveilige situaties. De invoering van het betaald parkeren vindt gefaseerd plaats van juni 2021 tot februari 2022.

De invoering van betaald parkeren kan leiden tot een waterbedeffect. De VVD deed een voorstel dat het college van B&W hier flexibel mee omgaat en in aangrenzende straten onder bepaalde voorwaarden ook betaald parkeren met vergunningen invoert en de raad daar schriftelijk over informeert. De raad steunde dit voorstel.