SP wil resultaten van onderzoeken naar stijgende kosten in jeugdzorg

In Amstelveen stijgen de kosten voor de specialistische jeugdhulp harder dan verwacht. De totale kosten voor 2020 lijken twee en een half miljoen meer dan het geschatte bedrag. De SP wil van het college weten wat de resultaten zijn van de onderzoeken die het college heeft laten uitvoeren naar de stijgende kosten in de jeugdzorg. Het gaat over het onderzoek wat klaar zou zijn eind 2020 maar dat de gemeenteraad nog steeds niet heeft gekregen van wethouder Frank Berkhout (D66).

Wethouder jeugdzorg, Frank Berkhout reageert op het gestegen bedrag voor 2020 dat op ongeveer €21,5 miljoen lijkt uit te komen. “Dit is enorm veel geld en een echte financiële tegenvaller. Toch gaat het hier wel om Amstelveense gezinnen en kinderen met echte reële zorgvragen. Kinderen waarvan wij willen dat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Dat streven staat in deze bijzondere tijd zwaar onder druk. Juist nu is passende hulp heel belangrijk.”

Resultaten oorzaken stijging niet bekend
Wil Roode (SP) vindt het goed dat de wethouder onderzoek laat doen naar stijgende kosten in de jeugdzorg, maar is óók benieuwd naar de resultaten hiervan. Deze heeft de gemeenteraad tot heden niet gekregen. “Dat ik nu als woordvoerder Jeugd moet gaan vragen waarom de resultaten niet bekend zijn gemaakt zodat we niet weten wat de oorzaken zijn van de kostenstijging vindt de SP niet zo netjes. We hebben nota bene eind november nog een presentatie gekregen van de wethouder met een tijdschema waarin staat dat in maart 2021 de aanbesteding al op TenderNed wordt geplaatst”, vervolgd Roode. “De wethouder heeft de raad evenmin geïnformeerd over een mogelijke vertraging die de onderzoeken hebben opgelopen.”

Groei kinderen met jeugdhulp
De stijgende kosten hebben te maken met het groeiend aantal kinderen in Amstelveen dat jeugdhulp nodig heeft, schrijft gemeente Amstelveen. Deze trend is niet alleen in Amstelveen te zien, maar in het hele land. Net als het feit dat kinderen langer in een zorgtraject zitten. Hier draagt de coronacrisis ook aan bij. De hulpvragen worden ook steeds zwaarder en het aantal zeer zware hulpvragen groeit. Daarbij komen er in Amstelveen meer kinderen in een zorgtraject dan dat er kinderen uitstromen.

Factoren toename hulpverlening
Het college wil nu zonder andere partners jeugdhulp gaan inkopen. Want samen met andere gemeenten zou te duur zijn. “Dat kan, maar we weten niet welke onderzoeksvragen er zijn meegegeven door het college.” De SP vindt het belangrijker om te weten of de toename van jeugdhulpverlening te verklaren is door sociaaleconomische omstandigheden of door andere factoren.

Wil Roode vult aan: “Omdat Amstelveen zelfstandig de jeugdzorg wil gaan inkopen gaat dit nogal wat geld kosten.  Alleen al voor dit jaar 88.000 euro en jaarlijks nog eens 160.000 euro omdat er personeel aangetrokken moet worden. We willen als SP vinger aan de pols kunnen houden. Wij willen eerst de uitkomsten van de onderzoeken naar de kostenstijging in de jeugdzorg afwachten voordat er een drastische wijziging wordt doorgevoerd.”