Bewoners midden Bovenkerk ondernemen actie tegen nieuwe bussluis       

Onlangs nam de gemeente het Verkeersbesluit om in Bovenkerk een bussluis aan te brengen op het traject Legmeerdijk-Noorddammerlaan, ter hoogte van de Urbanuskerk. Actiecomité Veilig Bovenkerk is het niet eens met dit besluit omdat het afgenomen draagvlakonderzoek belangrijke informatie miste.

Onderzoek                                                                                                                                                                                                 

De bussluis moet de verkeersveiligheid in Bovenkerk verbeteren, met name op de dijk. Zeer recent is uit onderzoek (rapport Royal Haskoning, dec 2020) gebleken dat door plaatsing van de bussluis het verkeer in het midden van Bovenkerk verdrievoudigt. Dit feit was voor veel bewoners een complete verrassing. Dat het verkeer zo sterk zou toenemen werd destijds in het draagvlakonderzoek niet benoemd. Ook neemt enkel het verkeer af op de Legmeerdijk en blijft het op het eerste deel van de Noorddammerlaan onveranderd druk.

Handtekeningen                                                                                                                                        

Dat veel bewoners uit midden Bovenkerk met dit gegeven een andere keuze hadden gemaakt in het draagvlakonderzoek bleek begin maart. Tijdens een handtekeningenactie in dat deel tekenden bijna 400 huishoudens als ondersteuning voor het verzoek aan de gemeente om het draagvlakonderzoek opnieuw te doen en het besluit over de bussluis zolang op te schorten.

Draagvlakonderzoek                                                                                                                                                                               

“Het belangrijkste punt is dat het draagvlakonderzoek uit juli 2019 zeer onvolledig was. De keuze-optie met de bussluis werd daarin namelijk omschreven als een optie met ‘mogelijk een kleine toename van sluipverkeer door de woonstraten’. Pas afgelopen december, nádat de hele inspraakprocedure al voorbij was, kwamen de nieuwe verontrustende gegevens over de forse verkeerstoename boven water. In meerdere kleine, kinderrijke woonstraten betekent dit maar liefst een verdrievoudiging van het verkeer.” aldus een woordvoerder van deze bewoners. “Een geheel andere werkelijkheid over de verkeerssituatie dan ‘een kleine toename’. Het draagvlakonderzoek was dus onjuist en moet op basis van deze feiten opnieuw worden gedaan.”

In aanvullende gesprekken met de gemeente wordt dit ook niet geheel ontkend, maar wethouder Ellermeijer heeft desondanks de voorkeur geuit om de bussluis wel door te zetten en eventuele aanvullende maatregelen te treffen om dit verkeer te proberen af te remmen. Een nieuw en transparant draagvlakonderzoek zit er niet in.

Actie                                                                                                                                                                                                     

Bewoners betwijfelen deze aanpak en zijn bang dat extra maatregelen de verkeersoverlast enkel verplaatst naar andere delen van de wijk. Daarom zijn vrijdagochtend 5 maart de honderden handtekeningen aangeboden in de vorm van een Petitie aan het College en de Raad, met daarbij aanvullend een Bezwaarschrift, om minimaal de procedurele wegen open te houden. Ook is er tijdsdruk want de voorbereidingen voor de bussluis lijken al in gang gezet en de bezwaartermijn is beperkt.

Met het resultaat uit een mogelijk nieuw draagvlakonderzoek hopen de bewoners een breed gedragen oplossing te verkrijgen. Actiecomité Veilig Bovenkerk vindt het belangrijk dat alle inwoners van Bovenkerk zich veilig kunnen bewegen op de straten en dat heel Bovenkerk rustig wordt en blijft. Waarbij de bussluis op de Salamander blijft bestaan en er juiste maatregelen worden getroffen om de Legmeerdijk en de Noorddammerlaan verkeersluwer te maken zonder dat de rest van de wijk het drukker krijgt.