Burgemeester krijgt méér tips over illegale bordelen

Dat de gemeente de laatste maanden veel panden heeft gesloten wegens illegale prostitutie en hennepteelt, komt vooral doordat de gemeente hierover veel meer informatie krijgt van burgers. Dit zei burgemeester Tjapko Poppens dinsdagavond in antwoord op vragen van PvdA-raadslid Esther Veenboer. Of illegale prostitutie en hennepteelt ook vaker voorkomen, zei de burgemeester niet.

“We weten meer, we zien meer en we krijgen meer tips van Amstelveners”, zei Poppens in een vergadering van de raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen. Hij wees erop dat de gemeenteraad vorig jaar heeft gepleit voor extra aandacht voor zogeheten ondermijning, waarmee de onderwereld doordringt in de ‘bovenwereld’. De burgemeester zei aan die oproep gehoor te geven door toezicht, handhaving en door meteen wat te doen met meldingen die binnenkomen.

Volgens de burgemeester is een stevige aanpak van het illegaal gebruik van woningen belangrijk bij het tegengaan van mensenhandel (“waarbij gemeenten een belangrijke taak hebben”), het voorkomen van overlast in de wijken en het beschikbaar houden van woningen voor woningzoekenden.

De PvdA vroeg de burgemeester ook of illegale prostitutie toeneemt doordat de Amsterdamse wallen gesloten zijn en doordat woningen die anders via Airbnb worden verhuurd, nu leegstaan. “Die indruk hebben we niet, dat blijkt ook niet uit signalen die we van andere gemeenten ontvangen”, aldus Poppens.