COELO: woonlasten Amstelveen stijgen minder dan het landelijk gemiddelde

De Atlas van de Lokale Lasten van COELO, het onderzoeksinstituut van Rijksuniversiteit Groningen, is deze week uitgekomen. Hierin staan de woonlasten per gemeente. Gemiddeld stijgen in 2021 de woonlasten in Nederland met 5,1 procent. Amstelveen blijft hier onder met een stijging van 4,45 procent. 

De gemeente Amstelveen weet de koers van een gematigde lastenontwikkeling nog steeds te handhaven, ook al verkeren gemeenten inmiddels financieel in zwaar weer door met name onvoldoende Rijksgelden voor Jeugdzorg. “Dit laat zien dat de financiële basis van de gemeente goed is”, zegt wethouder Herbert Raat (financiën). “We proberen de gematigde stijging van de lasten vast te houden waar dat kan.”

Regio Amstelland-Meerlanden
In vergelijking met de andere Amstelland-Meerlanden gemeenten heeft Amstelveen een relatief lage lastendruk bij een hoog voorzieningenniveau. De woonlasten zijn dit jaar opnieuw het laagst in vergelijking met de buurgemeenten.

De woonlasten
De stijging van 4,5% betreft de totale aanslag ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde Amstelveense koopwoning (€ 442.000). Dat de lokale lasten dit jaar meer stijgen dan de inflatie van 2,75% komt door de landelijke kostenstijgingen bij de inzameling en verwerking van afval, waardoor de afvalstoffenheffing in Amstelveen stijgt met 8%. Hiermee hebben alle Nederlandse gemeenten te maken. De ozb stijgt landelijk gemiddeld met 5%. Veel gemeenten moeten door tekorten de ozb extra verhogen om de begroting sluitend te houden. Amstelveen heeft de ozb alleen met de inflatiecorrectie van 2,75% verhoogd. De rioolheffing stijgt minder dan de inflatie met 2%. Opgeteld betekent dit dat een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning in Amstelveen in totaal € 2,80 euro per maand meer gaat betalen.