Gemeente ontvangt meer dan 5 ton subsidie voor energiebesparende maatregelen

De gemeente Amstelveen heeft voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) €518.167,- subsidie ontvangen van het Rijk. Hiermee kan de gemeente woningeigenaren en huurders stimuleren energie te besparen in hun woning.

Met de subsidie worden verschillende projecten uitgerold die woningeigenaren en huurders helpen bij het nemen van (kleine) energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie, leidingisolatie en LED-lampen. Ook zal het geld gebruikt worden voor verschillende collectieve acties op het gebied van zonnepanelen en isolatie. Dit zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot en een verlaging van de energielasten.

“We zijn verheugd over de toegekende subsidie. Dankzij deze rijkssubsidie kunnen we onze inwoners nog beter informeren over energiebesparende maatregelen en deze maatregelen ook direct aanbieden”, zegt Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid. “Dit jaar kunnen we naast woningeigenaren ook huurders bewust maken van de mogelijkheden om energie te besparen. Inwoners kunnen met het verduurzamen van hun huizen de CO2-uitstoot verminderen, energiekosten verlagen en hun wooncomfort verbeteren.”