Gemeenteraad kiest voor twee lokale omroepen

De gemeenteraad heeft gisteren het voorstel van het college aangenomen om twee lokale omroepen te subsidiëren. Zowel RTVA als de nieuwe omroep AAN! krijgen 60.000 euro subsidie voor het huidige kalenderjaar. Tevens werd een motie van AVA gesteund om een onafhankelijke adviesraad te formeren die de lokale media in de toekomst moeten beoordelen. Dit plan zal de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Tijdens de vergadering, waar 35 van de 37 raadsleden aanwezig waren, was de toekomst van de lokale omroep een heet hangijzer. Het grootste deel van de raad, AVA, CDA, D66, Lijst Höcker, PVDA en VVD (totaal 23 stemmen), waren voor het voorstel van het college. BBA, Christen Unie, GroenLinks en SP waren duidelijk tegen en zagen meer heil in één lokale omroep. De motie van BBA om dat te bewerkstelligen haalde het dan ook niet.

De komst van een onafhankelijk adviesraad kon op meer steun rekenen. Met uitzondering van BBA en SP stemde iedereen voor de motie van AVA. Actief Voor Amstelveen diende deze motie in omdat het vindt dat de politiek er de afgelopen tien jaar niet in is geslaagd het probleem rondom de lokale media op te lossen.  Daarom wilde de partij de keuze bij een onafhankelijke adviesraad leggen. Deze krijgt dan als opdracht de gemeenteraad van advies te dienen bij beoordeling van het toekennen van de door de lokale omroepen gevraagde financiële ondersteuning.

Amstelveen heeft sinds gisteravond officieel dus twee lokale omroepen. RTVA, dat door het commissariaat van de media is aangewezen als publieke lokale omroep, en het nieuwe online initiatief AAN!