Koninklijke onderscheiding voor professor Cees Oudejans

Professor dr. Cees Oudejans is op maandag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanwege corona reikte burgemeester Tjapko Poppens de koninklijke onderscheiding uit in een besloten bijeenkomst in het raadshuis. Cees Oudejans nam op 3 februari afscheid als Hoofd van het Moleculair Biologisch Laboratorium van de Afdeling Klinische Chemie bij het Amsterdam UMC. In zijn lange loopbaan heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de prenatale diagnostiek voor zwangere vrouwen.

Cees Oudejans is een van de grondleggers van wat nu de Niet-Invasieve Prenatale Diagnostiek test heet, beter bekend als de NIPT test. Bij de NIPT test wordt tijdens de zwangerschap bloed van de vrouw afgenomen om erfelijke chromosomale afwijkingen bij het ongeboren kindje aan te tonen, zoals het Down syndroom. De NIPT test heeft geen risico voor de zwangerschap en is veel betrouwbaarder dan de zogenaamde combinatietest (nekplooi en bloedtest). Bovendien zijn door de NIPT test de veel risicovollere invasieve testen zoals de vlokkentest en vruchtwaterpunctie vrijwel niet meer nodig. Dat er nu op een veilige manier prenataal onderzoek kan worden gedaan is van grote betekenis. De NIPT test is inmiddels standaard onderdeel van de zwangerschapszorg.

Onderzoek                                                                                                                                                                                                                                 Cees Oudejans heeft ook veel onderzoek gedaan naar zwangerschap-gerelateerde aandoeningen. Dankzij zijn werk is er nu meer bekend over waarom sommige vrouwen zwangerschapsvergiftiging of een andere zwangerschap-gerelateerde aandoeningen krijgen, zoals het HELPP syndroom. Lange tijd was onduidelijk wat de oorzaak van deze aandoeningen was. Cees Oudejans toonde aan dat deze ontstaan in de genen van de ongeboren baby. De uitkomsten van zijn onderzoek helpen bij het zoeken naar nieuwe therapieën en betere markers voor deze aandoeningen. Zo heeft hij recent een bloedtest ontwikkeld waarmee vroeg in de zwangerschap te zien is of een vrouw zwangerschapsvergiftiging krijgt.

Naast baanbrekend en innovatief onderzoek heeft Cees Oudejans een lange reeks van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan in tijdschriften zoals Nature Genetics en de British Medical Journal, was hij reviewer voor een aantal vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en begeleidde hij vele promovendi.