Lijst Höcker en PvdA willen maatschappelijk effect van subsidies vergroten: “Samenwerking zorgt voor een groter draagvlak”

Op initiatief van Jacqueline Höcker van Lijst Höcker en Esther Veenboer van PvdA wordt komende raadsvergadering op 24 Maart een motie ingediend. Het doel is om het maatschappelijk effect van subsidies, die vanuit de gemeente verstrekt worden, te vergroten.

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In die onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamer onderzoekt elk jaar een of meer onderwerpen. Uit een recent onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de subsidieverstrekking in Amstelveen goed op orde is.

Doelen desbetreffende beleidsterreinen
Volgens de aanbevelingen van de Rekenkamer komt naar voren dat het ambitieniveau van de gemeente daarom hoger mag zijn en dat er een uitdaging ligt om verschillende subsidieontvangers meer met elkaar te laten samenwerken waardoor een groter maatschappelijk effect tot stand komt. Voor de subsidieontvanger moet het dan ook helder zijn wat de doelen van desbetreffende beleidsterreinen zijn. In de praktijk bleken die niet altijd duidelijk te zijn.

“Samenwerking en verbinding”
“Het is mooi dat subsidieverstrekking binnen de gemeente goed op orde is, echter mag het maatschappelijk effect van de verstrekte subsidies ook beter voor het voetlicht treden”, vertelt Jacqueline Höcker. “Samenwerking en verbinding met andere subsidieontvangers zorgt voor een groter draagvlak om het maatschappelijk effect breed neer te zetten. De praktijk leert ons dat instellingen en organisaties meer en meer bereid zijn om samen te werken.”

Gemeenschapsgeld
“Als de rekenkamer constateert dat subsidieverstrekking in Amstelveen goed op orde is, is dat fijn om te weten”, vertelt Esther Veenboer.  “Het gaat tenslotte over besteding van gemeenschapsgeld. Juist omdat het zo goed gaat beveelt de rekenkamer aan dat Amstelveen nog meer ambitie mag hebben bij subsidieverstrekking. Zo kan de gemeente nog meer regie voeren om verschillende subsidieontvangers te verbinden. Met deze motie willen we juist dat ambitieniveau kracht bij zetten. Zodat Amstelveen haar hoge niveau van dienstverlening voor onze inwoners waar kan blijven maken en Amstelveners nog beter bediend kunnen worden.”