Nieuwe KKC gasloos dankzij subsidie rijksoverheid

Het Keizer Karel College wordt de komende jaren vernieuwd en uitgebreid. De gemeente investeert meer dan 21 miljoen. Dankzij een subsidie van 770.000 euro door het rijk, kan het toekomstige KKC nu ook een gasloos gebouw worden.

Frank Berkhout, wethouder onderwijs; “Door de renovatie kan het KKC de komende dertig jaar het groeiende aantal leerlingen onderbrengen én voldoen aan het Frisse School principe; een goede en gezonde leer- en werkomgeving. Dankzij dit extra geld van het Rijk wordt het pand nog duurzamer en helemaal klaar voor de toekomst.”

Wethouder Floor Gordon vindt het geweldig dat deze middelbare school dankzij de subsidie kan overstappen op duurzame energie.                            “Geweldig dat deze middelbare school dankzij de subsidie kan overstappen op een duurzame energiebron. Het is goed dat we samen met de schoolbesturen optrekken om onze duurzaamheidsambities te bereiken. Daar hebben we elkaar allemaal bij nodig.”

“Als stichting vinden we de toekomst van onze leerlingen belangrijk. Niet alleen qua onderwijs maar ook wat betreft de wereld die we voor hen achterlaten. Duurzaamheid is dan een belangrijk onderwerp waarin wij graag investeren. Het is fijn dat het rijk hier ook samen met ons en de gemeente in investeert,” zegt Arend Smit, bestuurder van Stichting Keizer Karel, erover.

Voorbereidingen gestart
Inmiddels is men begonnen met voorbereidende werkzaamheden aan de Elegast voor de tijdelijke huisvesting op het naastgelegen sportterrein. Voor de sportvoorzieningen van de school komt nog een apart plan. Daarbij is het uitgangspunt dat de nieuw te bouwen sportaccommodatie buiten schooltijd ook door andere verenigingen gebruikt kan worden. De oplevering van het nieuwe KKC is gepland in 2022.