Rapport: studententorens Uilenstede voldoen niet volledig aan brandveiligheidseisen

De studententorens op Uilenstede voldoen niet volledig aan de brandveiligheidseisen. Dat blijkt uit een rapport wat onlangs, in opdracht van DUWO, is verschenen. Sinds de brand op de vierde etage van een studentenflat op Uilenstede begin februari is er veel onrust onder bewoners en de gemeente.

Bij die brand raakte destijds vijf mensen gewond. Sindsdien zijn er twijfels over de brandveiligheid van de gebouwen. Eerder gingen de gemeente en studenten hier al over in gesprek. Naast die gesprekken liet DUWO weten dat zij een gespecialiseerd bureau onderzoek lieten doen naar de brandveiligheid.

Vandaag laat DUWO weten dat, tot hun verrassing en teleurstelling, uit dat rapport blijkt dat “enkele onderdelen niet volledig voldoen aan de eisen van het bouwbesluit van 2012”. Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat de toegangsdeuren op twee verdiepingen in één van de torens maar 20 minuten brandwerend zijn, in plaats van de minimale eis van 30 minuten. Dit wordt gezien als “een urgent risico dat direct snelle maatregelen vergt”.

Het streven is om de deuren uiterlijk 20 april 2021 te hebben vervangen. Ook is er een aanvullende opdracht ingediend om te onderzoeken of er op heel Uilenstede maatregelen nodig zijn. Daarna volgen, afhankelijk van het resultaat, mogelijk meer stappen voor de rest van Uilenstede.

Ook laat DUWO weten dat twee andere zaken, die niet voor acuut gevaar zorgen, ook op korte termijn opgelost moeten worden. Ook gaan er volgend jaar aanvullende eisen gelden met betrekking tot de brandveiligheid. Hieronder valt bijvoorbeeld de aanwezigheid van goed werkende rookmelders. Een grote klus volgens DUWO, zeker “in een tijd van grote schaarste aan installateurs”. Daarom kan er geen concrete toezegging worden gedaan, behalve dat het ”met voortvarendheid opgepakt zal worden”.