Amstelveen luidt noodklok voor ondernemers die tussen wal en schip raken

Gemeente Amstelveen heeft samen met 31 andere Noord-Hollandse gemeenten in Den Haag de noodklok laten klinken voor ondernemers. In een brandbrief gericht aan het Kabinet pleiten zij voor maatwerk bij de NOW en TVL subsidieregelingen.

De Noord-Hollandse bestuurders willen dat het kabinet de menselijke maat blijven vasthouden. “We roepen het kabinet op om te luisteren naar de roep van ondernemers, gemeenten, brancheverenigingen en belangenorganisaties die nu steeds luider in de media te horen is. Een dringend verzoek om maatwerk te leveren zodat óók deze ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & TVL en vooral een balans tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid te vinden. Ik zou ervoor willen pleiten dat gemeenten, op basis van een hardheidsclausule, zelf kunnen bepalen of een ondernemer alsnog in aanmerking komt. Dit beredeneert vanuit de doelstelling van de tijdelijke regelingen in plaats van de toetsing. Het Rijk kan dan alsnog toekennen óf bepalen dat de ondernemer op basis daarvan niet hoeft terug te betalen,” aldus wethouder Floor Gordon.

Gemeente Amstelveen hoort ook via gesprekken met ondernemers, brancheorganisaties en via het ondernemersloket dat bij de inzet van de regelingen NOW en TVL een groot verschil zit tussen theorie en praktijk. Ondernemers die vele jaren met succes hebben gewerkt, moeten nu hun pensioen en privévermogen inzetten om de vaste lasten te kunnen betalen. Werkgevers, werknemers en hun gezinnen zijn afhankelijk van deze werkgevers en worden zo ernstig in hun bestaanszekerheid bedreigd.

Het gaat volgens de gemeente om ondernemers in de detailhandel, cultuur, horeca en andere branches die net buiten de vereisten vallen voor de NOW-regeling (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Het ‘omvallen’ van bedrijven zal tot onnodig verlies van werkgelegenheid leiden evenals leegstand en verpaupering binnen kernen. De bestuurders zijn er vast van overtuigd dat ook de Rijksoverheid er krachtig naar wil streven om de theorie van beleid en de ingezette regelingen zoveel mogelijk op de praktijk te laten aansluiten. En hopen door het pleidooi, inzet en meedenken op korte termijn tot een verantwoorde realisatie kunnen komen.