Brandveiligheid Uilenstede wordt gehoord; rookmelders vóór het nieuwe collegejaar

Op de campus Uilenstede krijgen studenten rookmelders in hun studentenkamer. Dit laat DUWO aan de gemeente weten in hun plan van aanpak wat ze opgesteld hebben na de brand begin februari. De rookmelders worden nog opgehangen vóór dat het nieuwe collegejaar begint.

Uit een onderzoek van DUWO en een controle van de gemeente bleek dat de studentenflats niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit uit 2012. Er worden de aankomende tijd aanpassingen gedaan om de flats brandveilig te maken. DUWO heeft besloten vooruitlopend op de wet die per juli 2022 in gaat, de rookmelders zo snel mogelijk op te hangen. “Samen met de gemeente zullen we de plannen en werkzaamheden volgen. We kijken uit naar een goede samenwerking tussen alle partijen en een veilig nieuw collegejaar,” aldus VBU-secretaris Lisette Doornbos en voorzitter Cathelijne Immink.

Ook wethouder Herbert Raat is blij met de ondernomen acties. “Het is mooi dat er een plan ligt om op korte termijn stappen te zetten om de brandveiligheid te vergroten. Onze complimenten dat zij de rookmelders zo snel ophangen.”

Aanpassingen
Niet alleen de rookmelders, maar ook de toegangsdeuren worden veiliger gemaakt. De deuren zouden twintig minuten brandwerend zijn, dit moet naar dertig minuten. Om het risico dat de brand overslaat naar andere gebouwen tegen te gaan, laat DUWO op enkele plaatsen glas vervangen of worden er voorzetramen geplaatst. Een aandachtpunt uit de uitgevoerde onderzoeken is dat het bewonersgedrag word aangepast. Dit zal worden aangepakt met inspecties en acties, om via deze manier bewoners hiervan bewust te maken.

Vorige maand sprak RTVA met wethouder Herbert Raat en de VBU-voorzitter Cathelijne Immink over de brandveiligheid op de campus. Bekijk hier het item.