Belastingdienst stuurt excuusbrief aan mensen die geregistreerd stonden met onterechte signalen van fraude

Ongeveer 60.000 mensen hebben een excuusbrief gekregen van de Belastingdienst omdat zij in de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV) voorkwamen. In dat systeem verzamelde de Belastingdienst signalen van fraude. Velen mensen wisten niet dat ze geregistreerd stonden, maar komen dit nu door de excuusbrief te weten. 

Heeft u deze brief ontvangen en komt u uit de omgeving van Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer of Ouderkerk a/d Amstel? RTVA komt graag met u in contact.

De Fraude Signalering Voorziening werd gebruikt van 2012 tot maart 2020. Het systeem werd stopgezet toen uit onderzoek bleek dat de privacy van mensen erdoor werd geschonden. Persoonsgegevens werden te lang bewaard en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot het systeem. In totaal stonden er meer dan 240.000 mensen in geregistreerd. Na een motie van Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) werd toegezegd dat zij hierover geïnformeerd zouden worden, zodat ze bijvoorbeeld hun dossier op kunnen vragen. Een registratie leidde er in sommige gevallen toe dat iemand werd afgewezen voor een betalingsregeling of schuldsaneringstraject.

Bron NOS