Directeur Karel Eykman School legt werk neer na kritisch rapport Onderwijsinspectie

De directeur van de Karel Eykman School in Westwijk, Frank Sevriens, heeft zijn functie voorlopig neergelegd. Aanleiding is een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van een klacht van een ouder over – wat deze noemt – de geestelijke mishandeling van zijn zoon.

In maart dit jaar zocht Oleg Banachek, de vader van de jongen, de publiciteit. Eerdere pogingen om tot de Onderwijsgroep Amstelland door te dringen resulteerden volgens Banachek namelijk niet in het gewenste succes. Daarop zocht hij contact met de Onderwijsinspectie.

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie, dat afgelopen maanden plaatsvond op de school, wees uit dat de school op vijf van de negen beoordeelde punten tekort schoot. De uitslag van het onderzoek is voor directeur Sevriens aanleiding om zijn functie tijdelijk neer te leggen. Zijn werkzaamheden worden waargenomen door de drie adjunct-directeuren.

In een op 26 mei verstuurde brief aan de ouders laat Onderwijsgroep Amstelland weten dat de school op vijf punten een onvoldoende scoort. “De inspectie constateert dat de leeropbrengsten en de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijs voldoende zijn. De leerkrachten geven duidelijk en gestructureerd les en de kinderen voelen zich thuis. Maar er is ook verbetering nodig”, schrijft Ineke van der Linden. Zij is voorzitter College en bestuur van Onderwijsgroep Amstelland.

Het onderzoek beschrijft een aantal punten waar de school tekort schiet. Dat zijn volgens Onderwijsgroep Amstelland de volgende punten (zoals door de Onderwijsgroep Amstelland gepubliceerd):

Over de vier andere punten waarnaar de Onderwijsinspectie onderzoek heeft gedaan concludeert ze dat de school daar wel een voldoende voor scoort, maar dat er zeker ruimte is voor verbetering. Het gaat dan om de leeropbrengsten, pedagogische-didactische kwaliteit van het onderwijs, veiligheid van de kinderen, en duidelijk en gestructureerd lesgeven.

In het tweede kwartaal 2022 zal de Onderwijsinspectie wederom een bezoek aan de school brengen en dan moeten de onvoldoendes zijn weggewerkt. Van der Linden: “Het bestuur en de school zullen er alles aan doen mom de verbeteringen snel en zorgvuldig te laten plaatsvinden. Daarbij wordt de medezeggenschapsraad betrokken.”

De zoon van Oleg Banachek zat drie maanden op een school in Aalsmeer maar zit nu thuis. Er wordt nog naar een definitieve oplossing gezocht.

Foto boven: Katja Mali