Flink tekort aan huisartsen in Amstelveen

Eén op de zeven Amstelveners is op zoek naar een (nieuwe) huisarts. Er is in Amstelveen een tekort aan huisartsen van 5,5 fulltimers. Door de stijging van de vraag naar zorg zijn er in 2030 nog eens 5 fulltime huisartsen nodig en 2040 nog eens 3. Daarbij komen dan nog praktijkondersteuners en assistentes. Dit blijkt uit recent onderzoek in opdracht van onder andere de gemeente Amstelveen.

In personen uitgedrukt zal het tekort aan huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes veel groter zijn, want in de huisartsenzorg wordt steeds minder fulltime gewerkt.

Uit de analyse blijkt dat de behoefte aan huisartsen in Amstelveen gemiddeld hoger is dan elders, vanwege het grote aantal ouderen. Groenelaan heeft de hoogste zorgvraag per inwoner. Vergelijken we de wijken met elkaar dan is de zorgvraag in Waardhuizen en Middenhoven het hoogst. Eigenlijk is overal een tekort aan huisartsen, behalve in de postcodegebieden 1181 en 1182. Het grootste tekort bestaat in de postcodegebieden 1183, 1187 en 1188.

Een van de problemen is dat patiënten niet altijd in hun eigen wijk een huisarts hebben (31 procent), terwijl 13 procent van de ingeschreven patiënten zelfs buiten Amstelveen woont (8.600 patiënten, dat zijn vier zogeheten normpraktijken).

De onderzoekers (van bureau SeederDeBoer) concluderen dat met de groei van de Amstelveense wijken richting het zuiden de huisartsenzorg onvoldoende is meegegroeid. Het absolute tekort aan huisartsen heeft verschillende verklaringen: onvoldoende mogelijkheden voor nieuwe huisvesting of uitbreiding van bestaande huisvesting, hoge tarieven voor het inhuren van waarnemers en de afnemende belangstelling bij huisartsen zelf om een eigen praktijk (als ondernemer) te beginnen.

In een persbericht zeggen de gemeente Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid het tekort te willen aanpakken. Jacomien de Jong, directeur van de Huisartsen Coöperatie Amstelland, zegt onder andere te willen uitzoeken hoe startende praktijken het beste geholpen kunnen worden en hoe het houden van een eigen praktijk aantrekkelijker kan worden gemaakt. “Dat betekent bijvoorbeeld samen zorgen voor betaalbare ruimte om een praktijk te starten of te laten groeien. Zorgen dat er voldoende personeel te vinden is, zodat het ook voor jonge huisartsen of waarnemers financieel haalbaar wordt een praktijk te starten.”

Verder wordt met verzekeraars gezocht naar meer samenwerking in de eerste lijn, waardoor de werkdruk van huisartsen zou kunnen afnemen. De gemeente wil hulp bieden door ruimte voor huisartsen te reserveren in nieuwbouwplannen. Voor de realisatie van alle plannen hebben de drie partijen een zogeheten routekaart ontwikkeld.