Gemeente zoekt creatieve projecten om lokale economie te versterken

Het Amstelveense gemeentebestuur blijft op zoek naar mogelijkheden om de gevolgen van corona voor het lokale bedrijfsleven te beperken. Deze week kondigde wethouder Floor Gordon (Economische Zaken) een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling (ter grootte van maximaal 750.000 euro) aan voor gezamenlijke initiatieven (minimaal twee ondernemingen), die de lokale economie moeten versterken.

De subsidie per project bedraagt minimaal 2.500 en maximaal 100.000 euro. Voorwaarde is dat het bedrijfsleven zelf minstens 25 procent van de kosten draagt van een project.

Wethouder Gordon heeft begin november vorig jaar tijdens de eerste uitzending van 1Amstelveen (de talkshow van RTVA) al gezegd dat het voor de gemeente lastig is het lokale bedrijfsleven te ondersteunen.

Om de gevolgen van corona te beperken, heeft de gemeente in principe 15 miljoen euro uitgetrokken. Directe financiële ondersteuning van noodlijdende ondernemingen gaat echter al gauw ten koste van eventuele steun die bedrijven van de rijksoverheid krijgen. Wat de gemeente dan geeft, moeten ondernemers aan het Rijk weer terugbetalen.

Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar alternatieven, zoals het geven van een vergoeding voor de maatregelen die bedrijven hebben moeten nemen vanwege de coronamaatregelen. Bij deze regeling, die in januari werd geïntroduceerd, ging het om relatief beperkte bedragen. Hoeveel de gemeente hieraan tot dusver heeft besteed, is niet duidelijk. De laatste rapportage over het gemeentelijke coronafonds dateert van januari dit jaar.

Voor de nieuwe regeling, die loopt tot 15 november 2022, is in elk geval voorlopig 750.000 euro beschikbaar. Voorwaarde om voor een subsidie in aanmerking te komen, is (naast de eigen bijdrage van 25 procent) dat een initiatief de “lokale economie versterkt”. Volgende week wordt een onafhankelijke adviescommissie (bestaande uit ondernemers) in het leven geroepen, die aanvragen zal beoordelen. Welke projecten komen in aanmerking? “Te denken valt aan materialen voor een gezamenlijk winterterras, het organiseren van een evenement of het verbeteren van de inrichting van een winkelstraat”, zo zegt de gemeente.

Als een project is beoordeeld door de ondernemerscommissie, brengen ambtenaren er ook nog een advies over uit, waarna het College van B en W besluit over de toekenning van een subsidie. Het plan is om dit te doen binnen vier weken na indiening van de aanvraag. “We zijn hiermee een van de eerste gemeenten in Nederland, die op deze manier ondernemers steunen”, aldus wethouder Gordon in een persbericht.