Het blijft 50 op de Beneluxbaan

De maximumsnelheid voor auto’s op de Beneluxbaan blijft overal 50 kilometer per uur en gaat niet naar 70 kilometer, ook niet – zoals vroeger – op delen van de Beneluxbaan. Dat heeft het College van B en W gisteren besloten.

Wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer en vervoer) zegt in een persbericht dat er drie redenen zijn voor 50 kilometer per uur: de verkeersveiligheid, de duidelijkheid voor de verkeersdeelnemers en het beperken van milieu- en geluidsbelasting voor omwonenden.

De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen pleitte enkele weken geleden voor 70 kilometer per uur waar het kan en 50 waar het moet. “Een snelheid die past bij de doorgaande weg die de Beneluxbaan nu eenmaal is”, zei burgerraadslid Pieter Monkelbaan.

B en W zijn het daar niet mee eens: “In de ondergrondse bakken van de Amstelveenlijn en bij de in- en uitvoegstroken is 70 kilometer per uur onveilig. Wethouder Ellermeijer zegt dat nog gekeken is naar een compromis: 60 kilometer per uur, maar die maximumsnelheid zou wettelijk niet zijn toegestaan binnen de bebouwde kom.