PvdA vreest voor toenemende discriminatie Aziatische Amstelveners

De PvdA-fractie in de gemeenteraad zegt signalen te hebben gekregen dat ook in Amstelveen Aziaten vaker gediscrimineerd worden. Marjon Oostveen, burgerlid van de fractie, heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.

Volgens Oostveen lijkt het erop dat mensen van Aziatische komaf worden geconfronteerd met discriminerende opmerkingen “die aan corona gerelateerd zijn, omdat de herkomst van het coronavirus in Azië ligt.” Daarbij zou het gaan om opmerkingen in de trant van “rot op naar je eigen land”. Volgens de PvdA voelen mensen zich niet veilig. “Wij vinden het onacceptabel dat dit in Amstelveen gebeurt.”

De PvdA vraagt het college of bij de politie Amstelveen en/of het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam meldingen van discriminatie tegen Aziatische inwoners zijn binnengekomen of dat via andere wegen signalen van (toegenomen) discriminatie zijn ontvangen. Ook vraagt de fractie of er contact is tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de Aziatische inwoners en wat de gemeente doet en kan doen om discriminatie tegen te gaan.

De partij verwijst naar een artikel in dagblad Trouw (van ruim een maand geleden) over een sterke toename van meldingen van discriminatie tegen Aziaten. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) deed de afgelopen tijd een verkennend onderzoek naar discriminatie van Aziaten. Daaruit bleek dat sommigen wekelijks worden uitgescholden. Het KIS vermoedt dat dit slechts het topje van de ijsberg is. “De meldingsbereidheid van discriminatie is gering”, zegt Marjon Oostveen.

In Amstelveen (91.000 inwoners) zijn (cijfers 2018) in totaal circa 17.700 zogeheten internationals. Hun aantal groeide sinds 2010 jaarlijks met gemiddeld 8,5 procent. Dit blijkt uit een analyse die de gemeente begin dit jaar publiceerde. De meeste internationals (ruim 3.100) komen uit India, gevolgd door Japanners (800). Gemiddeld woont een international uit India 2,7 jaar in Amstelveen.