Participe en Stichting Vluchtelingenwerk maken veertig liter verbindingssoep

Dinsdag 4 mei deelden Participe en Stichting Vluchtelingenwerk verbindingssoep uit in de buurt van wijkcentrum De Bolder. Samen met studenten en vrijwilligers werd er in totaal veertig liter soep gemaakt.  De actie staat in het teken van Herdenkingsdag en is speciaal bedoeld voor omwonenden.