Plan voor hospice in Amstelveen krijgt vorm

De gemeente Amstelveen is in gesprek met initiatiefnemers van een medisch centrum en een hospice aan de Lindenlaan. Om beide initiatieven op elkaar af te stemmen is er een programma van eisen opgesteld. Het nieuwe centrum zou moeten komen in het Keizer Karelpark, op de plek waar vroeger een school stond.

Wethouder Floor Gordon: “Op deze gemeentelijke kavel rust een maatschappelijke bestemming. Een hospice en een medisch centrum met huisartsen, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek onder één dak centraal in de wijk Keizer Karel Park voorzien beide in de maatschappelijke behoefte hiernaar.”

Woensdag werd door het college van B en W het programma van eisen vastgesteld.  Het daarin opgenomen stedenbouwkundig plan is in goed onderling overleg met Stichting Hospice Amsteloever en de initiatiefnemers van het medisch centrum tot stand gekomen. Het programma beschrijft uitgangspunten voor onder andere de architectuur, kapvormen, materiaalgebruik, parkeren (op eigen terrein) en de verkeersontsluiting.

De volgende stap is het sluiten van overeenkomsten met de initiatiefnemers en grondverkoop, waarna de ontwikkeling verder vorm kan krijgen. Stichting Hospice Amsteloever wil een hospice in huiselijke sfeer bouwen waar straks plaats is voor zes bewoners die in hun laatste levensfase niet thuis kunnen blijven. De huisartsen en fysiotherapeuten kunnen na uitbreiding meer patiënten behandelen en de apotheek die nu gevestigd is aan het Hueseplein kan uitbreiden.