SP wil meer actie van gemeente voor slachtoffers toeslagenaffaire

De SP in Amstelveen vindt dat de gemeente actiever moet worden om de Amstelveense slachtoffers van de affaire rond de toeslagen kinderopvang te helpen.

De SP ziet graag dat ook Amstelveen, in navolging van Rotterdam, de schulden van gedupeerde ouders in een schuldentraject voor haar rekening neemt door deze schulden af te betalen. Wil Roode, burgerraadslid van de SP, heeft aangekondigd hierover deze week vragen te stellen in de raadscommissie Burgers en Samenleving.

Begin maart werd bekend dat 67 inwoners van Amstelveen zich als gedupeerden hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Zij kwamen, volgens eigen zeggen, in grote financiële problemen doordat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde vanwege onterechte fraudeverdenkingen. Is dat juist, dan komen ze in elk geval in aanmerking voor 30.000 euro compensatie van het Rijk.

De fractie van de SP zegt echter geconstateerd te hebben dat niets wordt gedaan om gezinnen te helpen. Zo zou de gemeentelijke schuldhulpverlening Balans een van de gedupeerde gezinnen onder bewind hebben laten stellen, zonder te regelen dat een peuter in dit gezin naar de peuteropvang kan. De SP spreekt van “ongekend onrecht”.

Wil Roode: “Bij de SP Hulpdienst meldde zich een jong gezin dat slachtoffer is van de kinderopvangtoeslagaffaire bij de belastingdienst. De gemeente wist dat deze ouders tot de groep behoren die compensatie krijgen van de rijksoverheid maar heeft desondanks dit gezin met dwang onder beschermingsbewind geplaatst. Het gezin is nu genoodzaakt om een advocaat in de arm te nemen om van het bewind af te komen. Maar nog erger is dat het zogenaamde meldpunt van de gemeente nog geen enkele toezegging heeft kunnen doen om deze ouders écht te helpen.”

De vragen van de SP zullen woensdagavond in de commissievergadering worden beantwoord door het College van B en W.