Winterterrassen en lokale evenementen; D66 wil met garantiesubsidie ondernemers stimuleren

D66 wil in Amstelveen kijken naar een garantiefonds vanuit de gemeente om de organisatie van lokale evenementen mogelijk te maken. Door de coronacrisis liggen veel evenementen stil. Een garantiefonds kan helpen om initiatiefnemers meer zekerheid te geven bij het voorbereiden van evenementen.

“We kunnen als gemeente helaas de samenleving niet openen, maar we kunnen ondernemers wel maximaal ruimte geven om te ondernemen. Via bijvoorbeeld een garantiesubsidie kun je direct de ondernemer stimuleren en daarmee indirect ook de branches die daaraan verbonden zijn. Op deze manier kunnen we de lokale economie weer op gang helpen”, aldus D66-raadslid Robert Zuidbroek.

Fonds voor projecten
Het aangekondigde ‘Amstelveen in 24Hrs’ in september, wordt mede gesubsidieerd door de gemeente en de Tasty Trail begin mei, wordt gefaciliteerd door de gemeente. Daarnaast kondigde het college onlangs nog een subsidie aan om bedrijfsinvesteringszones (BIZ) te steunen. Mede door al deze ondersteuning vanuit de gemeente kunnen deze projecten in gang gezet worden. D66 wil onderzoeken of een fonds een bredere basis kan bieden om projecten in gang te zetten.

Winterterrassen
De fractie van D66 wil daarnaast ook kijken of er naast financiële middelen ook andere manieren denkbaar zijn waarmee de gemeente ondernemers dit aankomende jaar kan helpen. Een van die manieren zou wat D66 betreft ook al in de volgende winter liggen, door middel van de mogelijkheid voor het open houden van winterterrassen. Ook wil D66 kijken naar de mogelijkheid om ondernemers te helpen in het stimuleren van duurzame methodes voor het verwarmen van terrassen.

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over garantiefonds en mogelijke winterterrassen.