Aantrekkelijke polders betekenen een comeback van de grutto’s

Na het rampjaar 2020, toen er maar 48 gruttogezinnen waren, zijn er dit jaar maar liefst 190 gruttogezinnen geteld in polder de Ronde Hoep. Ook met andere vogelsoorten, zoals de kievit, gaat het goed. Wat zorgt ervoor dat de polders rondom Amstelveen zo aantrekkelijk zijn voor deze vogels?