Amstelveen koopt voor 5,9 miljoen aandelen in netbeheerder Stedin

De Amstelveense gemeenteraad heeft woensdagavond in meerderheid (25 van de 37 stemmen) besloten om voor ruim 5,9 miljoen euro aan extra aandelen te kopen in netbeheerder Stedin.

Deze investering levert de gemeente in elk geval de komende drie jaar een rendement op van 3 procent op jaarbasis (ruim 170.000 euro per jaar).

De netbeheerder vraagt een bijdrage van alle aandeelhouders om de eigen ambities op het gebied van duurzaamheid te kunnen realiseren. Die ambities hebben echter vooral betrekking op het elektriciteitsnetwerk en juist dat is in Amstelveen niet in handen van Stedin, maar van Liander.

Voor een deel van de gemeenteraad (Burgerbelangen Amstelveen, ChristenUnie, SP en GroenLinks) was dat een reden om tegen te stemmen. “De gemeenteraad is geen beleggingsclub”, zei Bert De Pijper (ChristenUnie), terwijl Ruud Kootker (Burgerbelangen) zich afvroeg waarom het College van B en W geen contact heeft gezocht met Liander, voor het geval die partij straks extra geld nodig heeft om het elektriciteitsnetwerk in Amstelveen duurzaam te kunnen maken. Wethouder Herbert Raat (Financiën) liet weten dat zulke contacten er niet zijn.

Raat zei bewust geen keuze te hebben gemaakt in deze kwestie. “Voor alle standpunten is wat te zeggen.” De VVD, zijn eigen partij, kwam woensdag met het voorstel maximaal in te tekenen op de Stedin-aandelen.

De rente van 3 procent (na drie jaar mogelijk terug te brengen tot minimaal 1 procent) was in deze tijd van lage rentestanden, het doorslaggevende argument. Het voorstel werd gesteund door de coalitiepartijen VVD, D66, en PvdA en daarnaast door Actief voor Amstelveen (AvA), Ouderen Combinatie Amstelveen, CDA en Lijst-Höcker.

Naast het rendement zeiden de voorstanders van de aandelenkoop ook gekeken te hebben naar “solidariteit met het streven naar duurzaamheid elders in Nederland”. Bovendien zou Stedin’s gasnetwerk in Amstelveen op termijn wellicht gebruikt kunnen worden voor het transport van groen gas of waterstof. Dat speelt echter pas op een langere termijn.