Amstelveen wil als eerste in Nederland een onafhankelijke onderwijsadviseur

VVD en D66 komen met een voorstel voor een onafhankelijke onderwijsadviseur voor ouders en scholen. Deze adviseur heeft de opdracht om te helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen. De adviseur biedt ouders en leraren informatie en advies. Het voorstel wordt tijdens de raadsvergadering van 7 juli ingediend.

Beide partijen willen dat kinderen met een extra zorg/onderwijsbehoefte meer op reguliere scholen onderwijs volgen. Zij vinden dat leerlingen nog te veel worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Volgens de fracties is ‘passend onderwijs’ nu vaak een ‘one way ticket’ naar het speciaal of gespecialiseerd onderwijs, in plaats van een manier om maatwerk te leveren, zodat leerlingen op reguliere scholen kunnen blijven.

D66-raadslid Saloua Chaara: “We hebben de afgelopen tijd veel met ouders en scholen gesproken over wat er nodig is om inclusie in het onderwijs te stimuleren. Daaruit bleek dat ouders vinden dat door de wirwar van regels het kind, de ouder en de leraar soms uit het oog verloren raken. Ouders noemden veel behoefte te hebben aan één contactpunt waar ze even binnen kunnen lopen of kunnen bellen als ze vragen hebben. Nu worden onafhankelijke deskundigen vaak alleen ingezet als situaties escaleren en al vastgelopen zijn.”

Ook VVD-raadslid Bas Zwart  ziet veel in de plannen voor een onafhankelijke onderwijsadviseur. “De onafhankelijke adviseur staat los van scholen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen en heeft als doel te helpen de beste oplossing voor de leerling te vinden. Wij denken hiermee ouders, leraren, scholen én vooral de kinderen te kunnen helpen sneller tot een betere oplossing te komen.”

Het voorstel om per begin 2022 te starten met een 2-jarige pilot met de onafhankelijke onderwijsadviseur wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juli behandeld. Omdat veruit de meeste partijen in de gemeenteraad op voorhand al steun hebben uitgesproken voor het voorstel, rekenen de initiatiefnemers erop dat het voorstel wordt aangenomen en de functie er per 2022 komt. Hiermee initiëren VVD  en D66 een primeur in Nederland. Amstelveen zal straks de eerste gemeente zijn met een onafhankelijke adviesfunctionaris voor ouders en scholen. “Iets om in Amstelveen buitengewoon trots op te zijn”, aldus Chaara en Zwart.