Bezorgde ouder krijgt gelijk: geen onveilige situaties meer tegenover Roelof Venema School

Om ‘levensgevaarlijke situaties’ in de buurt van de Roelof Venema School te voorkomen, mogen verschillende werkzaamheden rondom het nieuwbouwproject bij de Vlielandstraat/Texelstraat niet worden uitgevoerd tijdens schooluren. Dat is afgesproken nadat een ouder van twee kinderen zijn zorgen uitte over de veiligheid van de kinderen en met spoed om maatregelen vroeg.

Eerder was al besloten dat er geen werkverkeer zou zijn wanneer kinderen worden gebracht of opgehaald. Toch ontstonden gevaarlijke situaties. De bezorgde vader noemde de omgeving “een baan met zandauto’s, die keren en scheuren, met daartussen kinderen op een fiets”. Dat signaal bereikte ook de gemeente Amstelveen, waarna nieuwe afspraken werden gemaakt.

De onderaannemers van het nieuwbouwproject mogen, na overleg met de school, tijdens het brengen en halen van de kinderen bij de school geen werkzaamheden op straat of met zwaar verkeer uitvoeren. De aannemer heeft inmiddels aangegeven dat met ingehuurde verkeersregelaars gesproken is over het naleven van de maatregelen. Handhavers zullen op gezette tijden de situatie controleren en indien nodig corrigeren. De omgevingsinspecteur zal op dezelfde momenten aanwezig zijn.